Immigratie uit Europese Unie hangt samen met conjunctuur

Bevolkingstrends, 2e kwartaal 2004