Uitstel van samenwonen

Bevolkingstrends, 1e kwartaal 2004