Trends in doodsoorzaken, 1970-2002

Bevolkingstrends, 1e kwartaal 2004