Ontwikkeling van het aantal gemeenten sinds 1900

Bevolkingstrends, 1e kwartaal 2004