Enkele demografische en economische scenario's doorgelicht

Bevolkingstrends, 1e kwartaal 2004