Werktijden van de werkzame beroepsbevolking

Sociaal-economische trends, 1e kwartaal 2004