Huishoudensontwikkelingen bij allochtonen

Bevolkingstrends, 2e kwartaal 2003