Demografie van de jeugd, 2002

Bevolkingstrends, 1e kwartaal 2003