Demografie van de Indische Nederlanders, 1930-2001

Bevolkingstrends, 1e kwartaal 2003