Bevolkingsprognose 2002-2050: anderhalf miljoen inwoners erbij

Bevolkingstrends, 1e kwartaal 2003