Quality aspects in price indices and international comparisons: Applications of the hedonic method

Het proefschrift van Peter Hein van Mulligen verkent de hedonische methode. Dit is één bepaalde methode voor expliciete kwaliteitsaanpassing. De methode veronderstelt dat karakteristieken in plaats van voltooide producten van belang zijn voor gebruikers, producenten en uiteindelijk prijzen.

Voor het meten van inflatie, een van de belangrijkste economische kerncijfers, wordt gebruik gemaakt van prijsindexcijfers. Bij het maken van prijsindices worden prijzen van min of meer identieke producten vergeleken over de tijd. Dergelijke prijsvergelijkingen worden ook gemaakt tussen landen om relatieve inkomens of productiviteitsniveaus van landen te bepalen, omdat wisselkoersen voor dat doel ongeschikt zijn. Maar omdat producten vaak niet ‘min of meer’ identiek zijn, treden kwaliteitsvertekeningen op.

Het proefschrift verkent het kwaliteitsprobleem dat optreedt bij prijsvergelijkingen over de tijd en de ruimte. Traditionele maatstaven behandelen dit kwaliteitsprobleem slechts impliciet, als ze het al doen.

De hedonische methode wordt toegepast op twee types duurzame goederen: computers en auto’s. Voor computers worden verscheidene kwaliteitsgecorrigeerde prijsindices berekend voor alle computerverkopen in Nederland van 1999 tot 2001. In het geval van auto’s worden kwaliteitsgecorrigeerde internationale prijsvergelijkingen uitgevoerd voor de auto-industrieën van enkele belangrijke autoproducerende landen.

De conclusie in het proefschrift is dat voor prijsindexcijfers andere methoden om kwaliteitsvertekeningen te minimaliseren meer perspectief bieden dan de hedonische methode, maar dat in internationale prijsvergelijkingen de hedonische methode het meest geschikt is om het kwaliteitsprobleem te verhelpen.

Proefschrift

Bijlage met alle regressieresultaten op de scannerdataset van computers

Stellingen behorende bij het proefschrift