Elektronische netwerken in de industrie 1995-2001

Kees van den Berg en Masja van Bommel (Oktober 2001)Het CBS vraagt jaarlijks aan bedrijven in hoeverre zij geautomatiseerd zijn, d.w.z. gebruik maken van computers. Sinds 1995 wordt daarbij de vraag gesteld of bedrijven gebruik maken van computers t.b.v. externe datacommunicatie - w.o. via internet - met derden.