Historische arbeidersstrijd

Tot 1872 was staken verboden. Als er gestaakt werd, traden politie en marechaussee hardhandig op. Dat harde optreden hielp overigens niet altijd; het maakte soms ook de stakers alleen maar gewelddadiger.

Downloads