Spanning op de arbeidsmarkt

Na een lichte verruiming in het derde kwartaal liep de spanning op de arbeidsmarkt in het vierde kwartaal weer wat op. Weliswaar daalde het aantal openstaande vacatures met 7 duizend, het aantal werklozen nam meer af, namelijk met 13 duizend. Daarmee stonden tegenover elke 100 werklozen 123 vacatures.

Cijfers op StatLine: Vacatures (seizoengecorrigeerd) en Werkloze beroepsbevolking (seizoengecorrigeerd).