Spanning op de arbeidsmarkt

Na zeven kwartalen van oplopende spanning is de arbeidsmarkt in het derde kwartaal iets minder krap geworden. Het aantal openstaande vacatures daalde met 17 duizend, terwijl er 45 duizend werklozen bij kwamen. Daarmee stonden tegenover elke 100 werklozen 121 vacatures. Aan het eind van het tweede kwartaal stonden er nog een record van 143 vacatures tegenover 100 werklozen.  

Cijfers op StatLine: Vacatures (seizoengecorrigeerd) en Werkloze beroepsbevolking (seizoengecorrigeerd).