Historisch laag aantal faillissementen in 2021

Over dit onderwerp zijn nieuwere cijfers beschikbaar. Bekijk de laatste cijfers.
© Hollandse Hoogte / Peter Hilz
In december 2021 zijn er voor zittingsdagen gecorrigeerd 30 bedrijven, exclusief eenmanszaken, minder failliet verklaard dan in november, meldt het CBS. Met het decembercijfer is ook het cijfer voor hele jaar bekend. In 2021 zijn volgens voorlopige cijfers 1.536 bedrijven failliet verklaard. Dat is het op een na laagste aantal sinds de start van de statistiek in 1981.

Aantal faillissementen van bedrijven en instellingen (excl. eenmanszaken), voor zittingsdagen gecorrigeerd
JaarWeekAantal uitgesproken faillissementen
2018januari273
2018februari232
2018maart266
2018april266
2018mei259
2018juni248
2018juli251
2018augustus257
2018september224
2018oktober264
2018november277
2018december328
2019januari286
2019februari254
2019maart277
2019april281
2019mei264
2019juni271
2019juli274
2019augustus261
2019september257
2019oktober253
2019november288
2019december243
2020januari270
2020februari273
2020maart261
2020april338
2020mei267
2020juni233
2020juli207
2020augustus177
2020september186
2020oktober172
2020november180
2020december139
2021januari142
2021februari114
2021maart145
2021april125
2021mei131
2021juni121
2021juli109
2021augustus99
2021september118
2021oktober109
2021november167
2021december137

Historisch laag niveau faillissementen

Het aantal voor zittingsdagen gecorrigeerde faillissementen fluctueert aanzienlijk. Dalingen en stijgingen volgen elkaar snel op. Het aantal uitgesproken faillissementen piekte met 816 in mei 2013. Daarna nam het aantal faillissementen tot en met augustus 2017 af. Vervolgens bleef de trend tot medio 2020 redelijk vlak. Sindsdien is het aantal faillissementen afgenomen. In augustus 2021 bereikte het aantal faillissementen het laagste niveau na december 1990. Ook in de maanden erna was het aantal faillissementen laag.

Aantal faillissementen vorig jaar 43 procent lager dan in 2020

In 2021 zijn 1.536 bedrijven en instellingen, exclusief eenmanszaken, failliet verklaard. Dat is 43 procent minder dan in 2020. Ook in 2021 hadden veel bedrijven het moeilijk door de coronacrisis, maar het aantal faillissementen lag bijna op het laagste niveau sinds de start van de statistiek in 1981. Alleen in 1990 was het aantal faillissementen met 1.527 net wat lager dan in 2021.

Het aantal faillissementen bereikte in 2013 een piek van 8.376. Vervolgens is het aantal faillissementen vijf jaar achter elkaar afgenomen. In 2019 nam het aantal faillissementen weliswaar weer iets toe, maar het niveau bleef laag. Daarna is het aantal faillissementen echter weer afgenomen. Het aantal faillissementen in 2021 was het laagste in 31 jaar. Dat in coronatijd minder bedrijven failliet werden verklaard, is niet los te zien van de noodsteun van de overheid.

Aantal faillissementen van bedrijven en instellingen (excl. eenmanszaken)
 Aantal
20013333
20024085
20035235
20045267
20055083
20064228
20073589
20083842
20096942
20106162
20116117
20127349
20138376
20146645
20155271
20164399
20173291
20183145
20193209
20202703
20211536

Sterkste daling faillissementen in de handel

In vrijwel alle bedrijfstakken daalde het aantal faillissementen. Absoluut gezien was de daling van het aantal faillissementen in de handel het sterkst. Daar nam het aantal af van 581 in 2020 naar 289 in 2021, een daling van 292. In de detailhandel, groothandel en autohandel daalde het aantal faillissementen met respectievelijk 146, 132 en 14.

Verder daalde het aantal faillissementen in de horeca van 235 in 2020 naar 97 in 2021. In de logiesverstrekking (o.a. hotels) daalde het aantal faillissementen met 29 en bij de eet- en drinkgelegenheden (o.a. restaurants en cafés) met 109. In 2020 had de horeca van alle bedrijfstakken te maken met de sterkste stijging van het aantal faillissementen (39). Toen gingen vooral in het begin van de coronacrisis relatief veel zaken failliet.

Net als in voorgaande jaren zijn de meeste faillissementen van bedrijven en instellingen uitgesproken in de handel, namelijk 289. De handel behoort echter tot de bedrijfstakken met de meeste bedrijven.

Aantal faillissementen van bedrijven en instellingen (excl. eenmanszaken) naar bedrijfstak
Bedrijfstakken20212020
Handel289581
Bouwnijverheid198253
Financiële dienstverlening188312
Specialistische zakelijke diensten187292
Verhuur en overige zakelijke diensten117220
Vervoer en opslag97188
Horeca97235
Industrie94200
Informatie en communicatie7385
Gezondheids- en welzijnszorg6481
Verhuur en handel van onroerend goed2842
Cultuur, sport en recreatie2273
Overige dienstverlening2257
Landbouw, bosbouw en visserij1217
Onderwijs1038

In alle provincies minder bedrijven failliet

In alle provincies zijn in 2021 minder bedrijven failliet verklaard dan in 2020. Het grootst was de daling in Noord-Holland met 254 bedrijven. Relatief gezien was de grootste daling in Zeeland met 60 procent. De provincies Zuid-Holland, Noord-Holland en Noord-Brabant telden de meeste faillissementen, maar ook de meeste bedrijven.

Aantal faillissementen van bedrijven en instellingen (excl. eenmanszaken) naar provincie
Provincie20212020
Zuid-Holland 317529
Noord-Holland 290544
Noord-Brabant 205426
Gelderland 184304
Overijssel 118158
Utrecht 113189
Limburg 103187
Groningen4771
Flevoland 4469
Fryslân 3780
Drenthe 3365
Zeeland 2767

De cijfers in dit bericht zijn voorlopig en kunnen worden bijgesteld.