Buitenlandse regelgeving beperkt Nederlandse dienstverleners

Inkijkje op de Zuidas op een zonnige dag
© Getty Images
Regelgeving in het buitenland beperkt het exportpotentieel van Nederlandse dienstverleners. Bedrijven moeten zich bijvoorbeeld registreren en voldoen aan bepaalde normen en standaarden om diensten te mogen leveren in dat land. Diverse vormen van regulering bemoeilijken de toegang van Nederlandse dienstenleveranciers tot buitenlandse markten of groei op die markten. Dit meldt het CBS op basis van de meest recente Internationaliseringsmonitor en naar aanleiding van het Wereldcafé.

De export van diensten is goed voor 13 procent van het Nederlandse bbp en zorgt voor 13 procent van de totale werkgelegenheid. De omvang van de dienstenexport kan echter beperkt worden door natuurlijke belemmeringen (geografisch of cultureel) en niet natuurlijke belemmeringen zoals kwalificatievereisten, technische normen en vergunningsprocedures voor dienstverleners. Deze belemmeringen worden door de OESO gemeten aan de hand van de Services Trade Restrictiveness Index (STRI). Deze index weerspiegelt de handelsopenheid van dienstensectoren van landen. Uit de Internationaliseringsmonitor blijkt dat Nederlandse bedrijven handelsbelemmeringen ervaren: ze verhandelen minder diensten naar verder weg gelegen economieën en de dienstenexport neemt af naarmate een land meer belemmerende regels heeft voor het aanbieden van een dienst.

Overzicht belemmeringen dienstenhandelInfographic met een overzicht van belemmeringen dienstenhandel Natuurlijke handelsbarrières Geografische barrières waaronder: -Omvang (bbp) -Afstand -Tijdzones -Grens -Virtuele nabijheid Culturele barrières waaronder: -Cultuur (Hofstede) -Taal -Digital Adoption Index Niet natuurlijke handelsbarrières Tarifaire grensbarrières Niet-tarifaire barrières waaronder: - Services Trade Restrictiveness Index gemeten door OESO - Belemmeringen gemeten door Europese CommissieOverzicht belemmeringen dienstenhandelNatuurlijke handelsbarrièresNiet natuurlijke handelsbarrièresGeografische barrièresCulturele barrièreswaaronder:- Omvang (bbp)- Afstand- Tijdzones- Grens- Virtuele nabijheidwaaronder:- Cultuur (Hofstede)- Taal- Digital Adoption IndexTarifaire grensbarrièresNiet-tarifaire barrièreswaaronder:- Services Trade Restrictiveness Index gemeten door OESO- Belemmeringen gemeten door Europese Commissie

Nederland relatief open voor handel in diensten

Volgens de STRI van de OESO behoren Tsjechië, Japan, Chili en Nederland tot de meest open landen voor de handel in diensten. Indonesië, Thailand, India en IJsland hebben de hoogste waarden van de STRI-index. Deze landen hebben dus de meeste belemmeringen voor dienstenhandel. Een simpel voorbeeld betreft de regel dat architecten die in IJsland reclame willen maken voor hun diensten, dat daar in het IJslands moeten doen. In Nederland is het adverteren door architecten niet gereguleerd.

Services Trade Restrictiveness, 2021Infographic met wereldkaart Bron: CBS, OESO Legenda < 0,15 0,15–0,20 0,20–0,25 0,25–0,30 > 0,30 Geen data beschikbaarServices Trade Restrictiveness, 2021Bron: CBS, OESO