Varkensbedrijven hebben het vaakst meerdere locaties

Varkenshouder geknield bij zijn biggen en een zeug in een varkensstal
© Hollandse Hoogte
In 2021 hield 18 procent van de varkensbedrijven dieren op meer dan één locatie, 1 procent meer dan twee jaar eerder. Varkensbedrijven hadden van alle veehouderijbedrijven het vaakst dieren op meer dan één locatie, melkveebedrijven het minst vaak. Over het algemeen is het aantal veehouderijen met dieren op meerdere locaties de laatste jaren nauwelijks gewijzigd. Dit blijkt uit de definitieve Landbouwtelling 2021.

Aantal locaties per bedrijf naar bedrijfstype, 2021
Categories11 locatie (%)2 locaties (%)3 locaties (%)meer dan 3 locaties (%)
Varkensbedrijven82,013,82,51,7
Vleeskalverenbedrijven83,614,61,20,6
Vleeskuikenbedrijven87,39,91,81,0
Leghenbedrijven92,07,30,60,2
Geitenbedrijven92,46,21,20,2
Melkveebedrijven93,65,80,50,1

Op 1 april 2021 telde Nederland bijna 11,5 miljoen varkens. 10,7 miljoen varkens stonden op gespecialiseerde varkensbedrijven. Op deze bedrijven werden gemiddeld 4 700 varkens per bedrijf gehouden. Het gemiddeld aantal varkens per locatie was in 2021 vergeleken met twee jaar eerder met 540 varkens toegenomen naar 3 900. Die toename wordt voornamelijk veroorzaakt doordat vooral kleinere locaties zijn gestopt in verband met de Stoppersregeling Actieplan Ammoniak Veehouderij en Subsidieregeling sanering varkenshouderij (SRV).

De grootste bedrijven (met 5 000 varkens of meer) hielden in 2021 gemiddeld 10 500 varkens per bedrijf, per locatie waren dat er 6 500. Van de varkensbedrijven met meerdere locaties is bijna een derde van de locaties gevestigd in een andere gemeente dan de hoofdvestiging van het bedrijf.

Gemiddeld aantal varkens naar bedrijfsgrootteklasse, 2021
OmvangsklassePer bedrijf (x 1 000)Per locatie (x 1 000)
5 000 stuks of meer10,56,5
2 000 tot 5 000 stuks3,33,0
1 000 tot 2 000 stuks1,51,4
500 tot 1 000 stuks0,80,7
200 tot 500 stuks0,40,4
minder dan 200 stuks0,10,1

Aandeel melkveehouderijen met meerdere locaties blijft gelijk

In de melkveehouderij had 6 procent van de bedrijven in 2021 meer dan één locatie. Dat is evenveel als twee jaar eerder. Vorig jaar telde ons land ruim 14 duizend melkveebedrijven. Op deze bedrijven werden 1,5 miljoen melkkoeien gehouden en 825 duizend stuks jongvee voor de melkveehouderij.

Gemiddeld telde een melkveebedrijf 107 melkkoeien en 58 stuks jongvee, per locatie waren dat er respectievelijk 105 en 56.

Vleeskuikenbedrijven vaker meerdere locaties

Van de 496 vleeskuikenbedrijven hield 13 procent in 2021 vleeskuikens op meer dan één locatie. Het aantal vleeskuikenbedrijven met meerdere locaties is sinds 2019 iets toegenomen, toen had 11 procent van de vleeskuikenbedrijven meerdere locaties. Op een vleeskuikenbedrijf werden vorig jaar gemiddeld ruim 85 duizend vleeskuikens gehouden. Per locatie waren dat er ruim 72 duizend.

Bij de 558 leghenbedrijven had 8 procent van de bedrijven meerdere locaties, evenveel als in 2019. In 2021 werden op een leghenbedrijf gemiddeld bijna 54 duizend leghennen gehouden, 50 duizend per locatie. Van de leghenbedrijven met meerdere locaties is 20 procent van de locaties gevestigd in een andere gemeente dan de hoofdvestiging van het bedrijf.

Aantal geiten per locatie gelijk gebleven

Voor de geitenbedrijven geldt dat 92 procent in 2021 de geiten op één locatie had. Vorig jaar waren er 433 geitenbedrijven. Op deze bedrijven werden ruim 600 duizend geiten gehouden, gemiddeld bijna 1 390 per bedrijf. Op een locatie met geiten werden gemiddeld 1 270 geiten gehouden, evenveel als in 2019.