Doodsoorzaakverklaring
© ANP

Doodsoorzaakverklaring (B-formulier)

Artsen en gemeentes spelen een cruciale rol bij het aanleveren van verklaringen over natuurlijke en niet-natuurlijke doodsoorzaken. Dit geldt ook voor doodsoorzaken bij doodgeboren kinderen.

Wettelijke grondslag

Doodsoorzaakopgave is verplicht op grond van artikel 12a van de Wet op de lijkbezorging.

Arts

Bij overlijden van een persoon in Nederland vult u in:

• A-verklaring (de verklaring van overlijden)
• B-verklaring (de doodsoorzaakverklaring)

Bij een natuurlijke doodsoorzaak vult de behandelende arts of diens waarnemer deze formulieren in. Ook in geval van een doodgeboorte vult u een B-formulier in. Indien de behandelende arts twijfelt of er sprake is van een natuurlijke doodsoorzaak waarschuwt deze de gemeentelijke lijkschouwer. De gemeentelijke lijkschouwer vult dan de doodsoorzaakverklaring in, en afhankelijk van zijn oordeel, een verklaring van overlijden of een bericht aan de Officier van Justitie.

Hebt u vragen over het invullen van de B-verklaring, kijk dan bij de toelichting doodsoorzaakverklaring (B-formulier).

Voor gebruik van COVID-19 op de doodsoorzaakverklaring adviseert CBS om deze toelichting te lezen

Procedure

Na het invullen van het B-formulier wordt conform de Wet op de lijkbezorging (Wlb) het ingevulde formulier in een gesloten enveloppe zo spoedig mogelijk aan de ambtenaar van de burgerlijke stand verzonden. De ambtenaar van de burgerlijke stand verstuurt de ontvangen B-formulieren periodiek naar de medisch ambtenaar van het CBS zoals vermeld in artikel 12a van de Wlb.

Naar aanleiding van recente signalen van gemeenten dat soms opengemaakte B-formulieren worden ontvangen wil het CBS wijzen op het medische beroepsgeheim: het openen van de gesloten enveloppe met B-formulier door onbevoegden is niet toegestaan en zelfs strafbaar.

Gemeente

U ontvangt de A- en B-verklaring van de arts. De B-verklaring stuurt u (ongeopend) door naar het CBS:

• Noteer op de enveloppe het aktenummer van overlijden en de gemeentecode.
• Verwijder de afscheurstrook van de enveloppe met daarop de naam van de overledene.
• Stuur de doodsoorzaakverklaring ongeopend naar de medisch ambtenaar van het CBS:

CBS
Sector SQS, doodsoorzakenstatistiek
Postbus 24500
2490 HA Den Haag

Het aktenummer in combinatie met het gemeentenummer is van belang voor de koppeling met de sterftegegevens uit de Basisregistratie Personen (BRP) Daardoor wordt de volledigheid en juistheid van de registratie gewaarborgd.

Bij een doodgeboorte vult u een telkaart in en verstuurt deze naar het CBS.

Bestellen van de B-verklaringen en telkaarten

Gemeenten kunnen B-verklaringen met enveloppen en telkaarten (doodgeborenen) bestellen via het bestelformulier of telefoonnummer: (070) 337 5261.

Aan de bestelling en verzending zijn geen kosten verbonden. Het meest efficiënt is om de hoeveelheid B-formulieren en telkaarten die uw gemeente per jaar nodig heeft, in één keer te bestellen.

Onderzoeksbeschrijving

Meer informatie over dit onderzoek vindt u op onderzoeksomschrijvingen/doodsoorzakenstatistiek

Resultaten

Het CBS gebruikt de doodsoorzaakgegevens voor het samenstellen van voor iedereen toegankelijke statistieken