Doodsoorzaakverklaring

Doodsoorzaakverklaring

Artsen en gemeentes spelen een rol bij het aanleveren van verklaringen over natuurlijke en niet-natuurlijke doodsoorzaken. Dit geldt ook voor doodsoorzaken bij doodgeboren kinderen.

Arts

Bij overlijden van een persoon in Nederland vult u in:

  • A-verklaring (de verklaring van overlijden)
  • B-verklaring (de doodsoorzaakverklaring)

Bij een natuurlijke doodsoorzaak vult de behandelende arts of diens waarnemer deze formulieren in. Indien de behandelende arts twijfelt aan een natuurlijke doodsoorzaak waarschuwt deze de gemeentelijke lijkschouwer. De gemeentelijke lijkschouwer vult dan de doodsoorzaakverklaring in, en afhankelijk van zijn oordeel, een verklaring van overlijden of een bericht aan de Officier van Justitie. Ook in geval van een doodgeboorte vult u een B-formulier in.

[video: https://www.cbs.nl/nl-nl/video/9c747a48ea9b4f41b5c5d5891c9413bc]

Voor gebruik van COVID-19 op de doodsoorzaakverklaring adviseert CBS om deze toelichting te lezen

De A- en B-verklaringen levert u gelijktijdig in bij de gemeente waar het overlijden plaatsvond. De gemeente stuurt de B-verklaring door naar het CBS.

U kunt B-verklaringen en enveloppen bestellen bij uw gemeente. Hebt u vragen over het invullen van de B-verklaring, kijk dan bij de toelichting doodsoorzaakverklaring (B-formulier).

Gemeente

U ontvangt de A- en B-verklaring van de arts. De B-verklaring stuurt u (ongeopend) door naar het CBS:

  • Noteer op de enveloppe het aktenummer van overlijden en de gemeentecode.
  • Verwijder de afscheurstrook van de enveloppe met daarop de naam van de overledene.
  • Stuur de doodsoorzaakverklaring ongeopend naar de medisch ambtenaar van het CBS:

                CBS     

                Sector SQS, doodsoorzakenstatistiek

                Postbus 24500

                2490 HA Den Haag

 

Het aktenummer in combinatie met het gemeentenummer is van belang voor de koppeling met de sterftegegevens uit de Gemeentelijke Basis Administratie (GBA). Daardoor kunnen we de volledigheid van de registratie waarborgen. Ook kunnen we dubbeltellingen voorkomen.

Bij een doodgeboorte maakt u geen geboorteakte op, maar vult u een telkaart in en verstuurt deze naar het CBS.

Bestellen van de B-verklaringen en telkaarten

Gemeenten kunnen B-verklaringen met enveloppen en telkaarten (doodgeborenen) bestellen via het bestelformulier of telefoonnummer: (070) 337 5261.

Aan de bestelling en verzending zijn geen kosten verbonden. Het meest efficiënt is om de hoeveelheid B-formulieren en telkaarten die uw gemeente per jaar nodig heeft, in één keer te bestellen.

Wettelijke grondslag

Doodsoorzaakopgave is verplicht op grond van artikel 12A van de Wet op de lijkbezorging.

Onderzoeksbeschrijving

Meer informatie over dit onderzoek vindt u op onderzoeksomschrijvingen/doodsoorzakenstatistiek

Resultaten

Het CBS gebruikt de doodsoorzaakgegevens voor het samenstellen van voor iedereen toegankelijke statistieken. Hiernaast ziet u eerdere publicaties over dit onderzoek.