Spanning op de arbeidsmarkt

Hoewel het aantal vacatures in het derde kwartaal van 2020 weer enigszins herstelde, liep het aantal werklozen sneller op. Hierdoor is de spanning op de arbeidsmarkt verder gedaald tot 51 vacatures per 100 werklozen. Een kwartaal eerder waren dat er 57 en medio 2019 werd nog een recordstand van 93 vacatures per 100 werklozen gemeten. Op basis van de beschikbare cijfers kan geconcludeerd worden dat de periode van krapte op de arbeidsmarkt nu voorbij is. Gedurende elf kwartalen gold de arbeidsmarkt als ‘gespannen’. De vorige keer dat sprake was van een gespannen arbeidsmarkt, in 2007 en 2008, hield deze acht kwartalen stand.

Het afgelopen decennium bereikte het aantal werklozen in het eerste kwartaal van 2014 de hoogste stand. Sindsdien liep het aantal werklozen terug van bijna 700 duizend tot 277 duizend in het eerste kwartaal van 2020. Het aantal openstaande vacatures bereikte de laagste stand halverwege 2013. Daarna liep het aantal vacatures gestaag op tot een recordstand van 286 duizend eind 2019. Als gevolg hiervan liep de spanning op de arbeidsmarkt op van 14 vacatures per 100 werklozen in 2013 (de arbeidsmarkt was toen het ruimst) naar een krapterecord van 93 vacatures per 100 werklozen halverwege 2019.