Spanning op de arbeidsmarkt

Hoewel het aantal vacatures in het vierde kwartaal afnam, nam het aantal werklozen sterker af. Hierdoor is de spanning op de arbeidsmarkt iets toegenomen, tot 55 vacatures per 100 werklozen.
Een kwartaal eerder waren dat er 51.

Het afgelopen decennium bereikte het aantal werklozen in het eerste kwartaal van 2014 de hoogste stand. Sindsdien liep het aantal werklozen terug van bijna 700 duizend tot 277 duizend in het eerste kwartaal van 2020. Het aantal openstaande vacatures bereikte de laagste stand halverwege 2013. Daarna liep het aantal vacatures gestaag op tot een recordstand van 286 duizend eind 2019. Als gevolg hiervan liep de spanning op de arbeidsmarkt op van 14 vacatures per 100 werklozen in 2013 (de arbeidsmarkt was toen het ruimst) naar een krapterecord van 93 vacatures per 100 werklozen halverwege 2019.