Zoekresultaten

495 resultaten voor uitzendbranche
495 resultaten voor uitzendbranche

Pagina 20 van 20

Energie- en waterleidingbedrijven; arbeid en financiën, SBI'93, 2006 - 2008

Arbeidsgegevens, opbrengsten, lasten en resultaten. Bedrijfstakken SBI '93 energie - en waterleidingbedrijven.

Cijfers

ICT, Kennis en Economie 2018

Kenniseconomie: hoe gebruiken bedrijven en particulieren ICT?

Publicaties

Delfstoffenwinning, bedr. >= 100 werkn.; financiële en algemene geg.

Aantal bedrijven, werkzame personen en financiële gegevens. Bedrijven in de delfstoffenwinning met 100 of meer werknemers naar SBI.

Cijfers

Sociale werkvoorziening; arbeids- en financiële gegevens, SBI'93, 2006-2008

Arbeidsgegevens, opbrengsten, lasten en resultaten Bedrijfstakken SBI '93 sociale werkvoorziening.

Cijfers

Medisch geschoolden; arbeidspositie, positie in de werkkring, 1999-2017

Arbeidspositie van in het BIG-register geregistreerde medisch geschoolden uitgesplitst naar BIG-beroep, leeftijd en geslacht

Cijfers

Nieuwsbrief voor gemeenten, november 2021

De nieuwsbrief voor gemeenten van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Hierin vindt u een overzicht van de nieuwste cijfers en publicaties op lokaal niveau en overige ontwikkelingen op het...

Overig

Bouwnijverheid; arbeids- en financiële gegevens, per branche, 2000-2005

Aantal bedrijven, werkgelegenheid, bedrijfslasten en - opbrengsten Bedrijfstakken SBI '93 bouwnijverheid;

Cijfers

Detailhandel; arbeids- en financiële gegevens, per branche, 2000-2005

Actieve ondernemingen, werkzame personen, winst en verliesreking Bedrijfstakken SBI '93 detailhandel.

Cijfers

Transportbedrijven; arbeids- en financiële gegevens, SBI'93, 2006 - 2008

Arbeidsgegevens, opbrengsten, lasten en resultaten in de transport en communicatie

Cijfers

Industrie; arbeid en financiën van grote bedrijven, 2000 - 2005

Aantal bedrijven, werkzame personen en financiële gegevens. Bedrijven in de industrie met 100 of meer werknemers naar SBI.

Cijfers

Groothandel en handelsbemiddeling; arbeid en financiën, SBI'93, 2006-2008

Arbeidsgegevens, opbrengsten, lasten en resultaten Bedrijfstakken SBI '93 groothandel en handelsbemiddeling

Cijfers

Detailhandel; arbeids- en financiële gegevens, SBI'93, 2006 - 2008

Arbeidsgegevens, opbrengsten, lasten en resultaten. Bedrijfstakken SBI '93 detailhandel.

Cijfers

Bouwnijverheid; arbeids- en financiële gegevens, SBI'93, 2006 - 2008

Arbeidsgegevens, opbrengsten, lasten en resultaten Bedrijfstakken SBI '93 bouwnijverheid

Cijfers

Asiel en integratie 2019

Jaarlijks onderzoek op registerdata naar de opvang en integratie van asielmigranten die vanaf 2014 naar Nederland zijn gekomen, 2014-2018

Publicaties

Dienstverlening; arbeids- en financiële gegevens, SBI 2008, 2009-2013

Dienstverlening; banen en arbeidsvolume, baten en lasten, resultaten Horeca, informatie en communicatie, zakelijke dienstverlening

Cijfers

Industrie; arbeids- en financiële gegevens, SBI'93, 2006 - 2008

Arbeidsgegevens, opbrengsten, lasten en resultaten Bedrijfstakken SBI '93 in de industrie.

Cijfers

Bedrijfsgegevens; omzetontwikkeling (stijgers-dalers), 2004 - 2012

Bedrijven ingedeeld naar omzetstijging en omzetdaling. Bedrijfstakken/branches naar bedrijfsomvang (aantal werkzame personen)

Cijfers

Bedrijfsleven; arbeids- en financiële gegevens, SBI'93, 2006 - 2008

Arbeidsgegevens, opbrengsten, lasten en resultaten delfstoffen, industrie, handel, horeca, vervoer en dienstverlening

Cijfers

Trends in Nederland 2018

Cijfers, uitkomsten en trends uit diverse CBS-statistieken over maatschappij, economie en arbeid en inkomen.

Publicaties

Trends in Nederland 2017

Een overzicht van de trends in Nederland zoals flexwerkers en vitale ouderen.

Publicaties