Zoekresultaten

1003 resultaten voor plasticafval
1003 resultaten voor plasticafval

Pagina 1 van 41

Gemeentelijke afvalstoffen; hoeveelheden

Hoeveelheden afval die door of in opdracht van de gemeenten worden ingezameld naar provincie, grootteklasse en stedelijkheid

Cijfers

Gemeentelijk Afval

Lees meer over bovengenoemd onderzoek.

Overig

Huishoudelijk afval per gemeente per inwoner

Hoeveelheden ingezameld huishoudelijk afval per gemeente naar soort afval.

Cijfers

Meer afval per inwoner in minst verstedelijkte gebieden

In niet-stedelijke gemeenten werd in 2021 gemiddeld 777 miljoen kilogram afval opgehaald, minder dan in stedelijke gebieden (1,9 miljard kilogram afval).

Artikelen

Gemeentelijk afval; hoeveelheden

Beschrijving onderzoek Gemeentelijk afval; hoeveelheden

Overig

Minder huishoudelijk afval in 2021

In 2021 werd 8,8 miljard kg aan huishoudelijk afval ingezameld door gemeenten, ongeveer 506 kg per inwoner. In 2020 was dit nog 9,1 miljard kg (523 kg per inwoner). In 2021 daalde de hoeveelheid bij...

Artikelen

Afvalbalans, afvalsoort naar sector; nationale rekeningen

Afvalcategorieën, chemisch afval, ijzerafval, glasafval, papierafval, Hoeveelheid afval naar herkomst en bestemming (afvalbalans), afval

Cijfers
Overig

Afvalcijfers op een rij

Hoe hangen afvalcijfers uit verschillende bronnen met elkaar samen? Welke afvalcijfers zijn het meest geschikt zijn voor welk doel? Hier wordt voor afvalcijfers uit vier bronnen uiteengezet hoe ze...

Publicaties
Overig

Overig plantaardig afval

Plantaardig materiaal dat ontstaat bij industriële processen (vooral de papierindustrie) of landbouwafval (stro, schillen van koffiebonen en dergelijke).

Overig

Energie uit afval

Warmte die ontstaat in een afvalverbrandingsinstallatie, de warmte die verbranding van hout oplevert en het gas dat ontstaat bij de gisting van organisch materiaal.

Overig

Hernieuwbaar huishoudelijk afval

Huishoudelijk afval van plantaardige of dierlijke oorsprong. Hieronder valt ook het biogene deel van gemengde afvalstromen.

Overig

Industrieel afval

Het niet-biogene deel van industrieel afval dat is gebruikt voor productie van energie.

Overig

Huishoudelijk afval

Afval van afvalverwerkingsinstallaties (AVI's), zowel hernieuwbaar als niet-hernieuwbaar.

Overig

Bijna 2 procent meer bedrijfs- en industrieafval in 2021

De hoeveelheid afval die de industrie produceert is in 2021 vergeleken met een jaar eerder met 1,9 procent gestegen naar 13,6 miljoen ton.

Artikelen

Steeds minder recyclebaar plastic afval naar China

In 2018 was het aandeel van China in de Nederlandse export van recyclebaar plastic afval 2,7 procent. In 2010 ging nog bijna de helft van het plastic afval van bedrijven en huishoudens met een...

Artikelen

Minder huishoudelijk afval en meer plastic ingezameld

In 2009 hebben de Nederlandse gemeenten per inwoner 556 kilogram huishoudelijk afval ingezameld. Dat is 1 procent minder dan in 2008.

Artikelen

CBS brengt met nieuwe methode elektronisch afval Europese landen in kaart

CBS ontwierp samen met United Nations University in opdracht van de EU een methode om elektronische afval te meten

Overig

Afvalbalans, kerncijfers; nationale rekeningen

milieurekeningen, afval, afvalbalans, herkomst afval, bestemming afval Hoeveelheid afval naar herkomst en bestemming (afvalbalans)

Cijfers

Bedrijfsafval; verwerkingsmethode, bedrijfstak (SBI 2008)

Hoeveelheid vrijgekomen afvalstoffen naar verwerkingsmethode Bedrijfstakken nijverheid en energie, SBI 2008

Cijfers

Bedrijfsafval; afvalsoort, bedrijfstak (SBI 2008)

Hoeveelheid vrijgekomen afvalstoffen naar soort Bedrijfstakken nijverheid en energie, SBI 2008

Cijfers