Zoekresultaten

1928 resultaten voor kleding
1928 resultaten voor kleding

Pagina 77 van 78

Conjunctuurenquête Nederland; 1e kwartaal 2012 - 1e kwartaal 2014

Realisaties, verwachtingen en oordelen in het bedrijfsleven Productie, omzet, orders, prijzen, personeel, voorraden, regio's

Cijfers

Arbeidskosten; structuur arbeidskosten, bedrijfsklasse, 2008

Arbeidskosten van bedrijven en instellingen. Naar bedrijfsklasse (SBI 2008)

Cijfers

MBO; schoolverlaters, bedrijfstak 2007/'08-2013/'14

MBO schoolverlaters, branche-SBI Opleidingsrichting, persoonskenmerken, branche-SBI

Cijfers

Trends in Nederland 2017

Een overzicht van de trends in Nederland zoals flexwerkers en vitale ouderen.

Publicaties

Innovatie bij bedrijven; 1994-1996

Innovatie - uitgaven, effecten innovatie, doel innovatie, knelpunten, subsidies. Naar SBI-indeling en bedrijfstakken.

Cijfers

Werkzame beroepsbevolking; arbeidsgehandicapten, beroep 2015-2017

Arbeidsgehandicapten, werkzame beroepsbevolking, beroep, beroepsklasse beroepsniveau, persoonskenmerken

Cijfers

Publiek-gefinancierde zorginstellingen; financiën en pers., 2006-2014

geestelijke gezondheidszorg, verpleeghuiszorg, verzorgingshuiszorg, gehandicaptenzorg, maatschappelijke opvang, vrouwenopvang, daklozen

Cijfers

Niet-financële beurs-nv's

Jaarrekening van de Nederlandse niet - financiële beurs-nv's. Classificatie naar bedrijfstak, rentabiliteit en verlies en winst.

Cijfers

Bedrijven; naar grootte en rechtsvorm, SBI 2008, 2006-2010

Bedrijven naar activiteit, naar grootteklasse (werkzame personen), naar rechtsvorm.

Cijfers

Arbeidskosten; structuur arbeidskosten, bedrijfsklasse, 2012

Arbeidskosten, structuur van de arbeidskosten naar bedrijfsklasse (SBI 2008 2-digit)

Cijfers

Trends in Nederland 2019

Allerlei cijfers en weetjes over Nederland met kaarten, grafieken en infographics in de interactieve publicatie Trends in Nederland 2019.

Publicaties

MBO; deelnemers, woonregio, leerweg, niveau, richting en sector 1990-2016

Middelbaar beroepsonderwijs; deelnemers, leerweg, niveau, Opleidingsrichting en sector, herkomstgroepering, woonregio

Cijfers

Financiën alle ondernemingen; niet-financiële sector, SBI 2008, 2000-2011

Balans en resultatenrekening (jaarrekening) van alle ondernemingen in de niet-financiële sector naar economische activiteit.

Cijfers

Hoger onderwijs: arbeidsmarktpositie van voltijd afgestudeerden

Arbeidsmarktpositie en loon van pas geslaagde hbo’ers en academici. Diverse kenmerken; herkomst, afstudeerrichting, economische activiteit

Cijfers

MBO-gediplomeerden op de arbeidsmarkt; inkomsten naar regio, 2004-2007

Mbo - gediplomeerde schoolverlaters; opleiding, arbeidsmarktpositie, inkomsten, regio.

Cijfers

Beroepsbevolking; naar bedrijf en persoonskenmerken 1996-2008

Beroepsbevolking, positie werkkring, arbeidsduur en beroepsniveau naar bedrijfsklassen, geslacht, leeftijd en onderwijsniveau

Cijfers

MBO-gediplomeerden op de arbeidsmarkt; kenmerken van werk, 2004-2007

Mbo - gediplomeerde schoolverlaters; opleiding, kenmerken van het werk, branche, herkomst

Cijfers

MBO-gediplomeerden op de arbeidsmarkt; inkomsten naar regio, 2007-2008

Mbo gediplomeerden, leerwegen en diplomaniveau Inkomsten, regio, arbeidsmarktpositie en opleidingsrichting

Cijfers

MBO; gediplomeerden, woonregio, leerweg, niveau, richting 1990/'91-2015/'16

Middelbaar beroepsonderwijs; gediplomeerden, leerweg, niveau Opleidingsrichting en sector, herkomstgroepering, woonregio

Cijfers

Patentaanvragers en -aanvragen; bedrijfstak (SBI 2008) aanvrager, 2009-2010

Patenten, patentaanvragen, ondernemingen, epo, nl octrooicentrum Patentaanvragers en patentaanvragen naar economische activiteit

Cijfers

Ziekenhuisopnamen; geslacht, leeftijd en diagnose-indeling ICD9, 1981-2012

Ziekenhuisopnamen; dagopn., klinische opn., verpleegdagen en gemiddelde verpleegduur naar gesl., leeftijd, diagnose-indeling ICD9 3-teken niveau

Cijfers

Zorginstellingen; financiën, personeel, productie, cap., SBI'93, 2006-2009

Financiën, personeel, capaciteit en productie van groepen van zorginstellingen per SBI'93, 2006-2009

Cijfers

Internationaliseringsmonitor 2019-I: Verenigde Staten

Relatie tussen de VS en Nederland: investeringen, handel, exportverdiensten, multinationals en werknemers, migratie.

Publicaties

Zorginstellingen; financiën, personeel, productie en capaciteit, 2006-2012

Verlies- en winstrekening, balans, investeringen, personeelsinzet, capaciteit en productie van groepen van zorginstellingen volgens SBI 2008

Cijfers

Zorginstellingen; financiën, productie, capaciteit, SBI 2008, 2006-2011

Verlies- en winstrekening, balans, investeringen, personeelsinzet, capaciteit en productie van groepen van zorginstellingen volgens SBI 2008

Cijfers