Zoekresultaten

5 resultaten voor keyword:zalmsnip
5 resultaten voor keyword:zalmsnip

Gemeenterekeningen, baten en lasten per functie

Gemeenterekeningen; baten, lasten en saldo naar gemeentelijke functie.

Cijfers

Laagste stijging opbrengst gemeentelijke heffingen sinds 1987

Uit de begrotingen van de gemeenten blijkt dat de opbrengsten van de gemeentelijke heffingen in 2005 stijgen met 4,9 procent. Dit is de laagste stijging sinds 1987. De totale opbrengst van de...

Artikelen
Publicaties
Artikelen