Stijging gemeentelijke heffingen

De begrotingsvoorstellen van gemeenten voor 1999 laten zien dat de gemeentelijke heffingen zullen stijgen met 7%. De opbrengst neemt hierdoor met 0,7 miljard gulden toe tot bijna 11 miljard gulden.

Net als in 1998 krijgen huishoudens honderd gulden korting op de gemeentelijke heffingen, de zogenaamde Zalmsnip. Daarnaast wordt mensen met een minimuminkomen vaak een deel van de gemeentelijke belastingen kwijtgescholden. Met beide maatregelen is ongeveer 0,9 miljard gulden gemoeid. In de praktijk zullen de belastingbetalers daardoor ongeveer 10 miljard gulden moeten opbrengen.

Opbrengst gemeentelijke heffingen

Opbrengst gemeentelijke heffingen

Onroerendezaakbelasting omhoog

De gebruikers van onroerende zaken moeten rekening houden met een gemiddelde belastingstijging van 5,9 %. Dit is een matiging vergeleken met 1998. Toen steeg deze belasting namelijk met 7%.

In 1999 geven de meeste gemeenten honderd gulden korting op de onroerendezaakbelasting. Vorig jaar werd hiervoor meestal de afvalstoffenheffing gebruikt. Dankzij deze verschuiving van de Zalmsnip gaat de onroerendezaakbelasting in de meeste gemeenten omlaag. In negen gemeenten is de belastingverhoging echter zo groot dat na verrekening van de Zalmsnip nog een stijging overblijft. De eigenaren van onroerende zaken gaan 6,6% meer betalen.

Wijziging verschillende gemeentelijke heffingen, 1999 t.o.v. 1998

Wijziging verschillende gemeentelijke heffingen, 1999 t.o.v. 1998

Parkeerbelasting: 565 miljoen

De parkeerbelastingen zullen dit jaar zo’n 565 miljoen gulden opbrengen, 8% meer dan in 1998. Dat komt voornamelijk doordat vijftien gemeenten met 20 tot 50 duizend inwoners het aantal betaalde parkeerplaatsen flink uitbreiden of het uurtarief verhogen. In totaal kennen ruim 150 van de 538 gemeenten betaald parkeren op straat of in gemeentelijke parkeergarages.

Algie Lefeber