Zoekresultaten

86 resultaten voor keyword:verkeer en vervoer
86 resultaten voor keyword:verkeer en vervoer

Pagina 1 van 4

Meer trekkers dan vrachtauto's

Voor het wegtransport van goederen zijn meer trekkers dan vrachtauto’s in gebruik. Trekkers worden intensiever gebruikt en zijn doorgaans jonger dan vrachtauto’s.

Artikelen

Dashboard verkeer en vervoer

Cijfers over vervoer van goederen en personen, over verkeer, vervoermiddelen, infrastructuur, uitstoot, brandstofverbruik en de economische betekenis van verkeer en vervoer in Nederland.

Dashboards
Artikelen

Ouderen beginnen pas op latere leeftijd te vereenzamen

Een belangrijke indicator van sociale samenhang is de mate waarin mensen contacten onderhouden met familie, vrienden en buren. Ouderen (65-plus) zijn in dit opzicht een risicogroep: door het...

Artikelen
Artikelen

Alle hens aan dek; niet-werkenden in beeld gebracht

Deze publicatie geeft onder meer antwoord op vragen als: welke groepen maken geen deel uit van de beroepsbevolking, terwijl ze daar potentieel wel toe behoren? Hoe groot zijn die groepen precies?...

Publicaties

Luchtverontreiniging, emissies door mobiele bronnen, 1990-2009

Deze publicatie biedt een overzicht van de resultaten en achtergronden van het onderzoek naar de emissies door verkeer en vervoer en overige mobiele bronnen gedurende de periode 1990-2009. Er wordt...

Publicaties

Hoeveel mensen hebben een rijbewijs?

Aantal bezitters van een rijbewijs voor (vracht)auto, bus, bromfiets of motor

Overig

Bijna 7 procent meer goederen over het spoor in 2021

In 2021 werd 42,6 miljoen ton goederen over het Nederlandse spoor vervoerd. Dit is 6,5 procent meer dan in 2020. De af- en aanvoer over het Nederlandse spoor nam met respectievelijk 10,1 en 9,5...

Artikelen

Voertuigkilometers nog niet terug op niveau van voor coronacrisis

Nederlandse motorvoertuigen, uitgezonderd motor- en bromfietsen, reden in 2021 samen bijna 134 miljard kilometer.

Artikelen

Minder autorijbewijzen verstrekt dan voor coronacrisis

In 2021 werden er 7,8 procent meer nieuwe autorijbewijzen afgegeven dan een jaar eerder. In totaal kwamen er 178 duizend nieuwe autorijbewijshouders bij.

Artikelen

Provincies begroten 1,2 miljard euro voor wegen

In 2011 geven de provincies 1,2 miljard euro uit aan onderhoud en aanleg van wegen. Dat is ruim anderhalf keer zoveel als in 2005.

Artikelen

De top 100 van het CBS, editie 2020

Een lijst met honderd feiten met CBS-cijfers, de top 100 van het CBS eind 2020

Artikelen
Artikelen

Werklozen vinden vaker flexibele dan vaste baan

In 2011 zijn in het derde kwartaal iets minder werknemers werkloos geworden dan een jaar geleden. Daartegenover stond dat minder werklozen werk vonden. Als het lukte, betrof het vaker een flexibele...

Artikelen

Minder instroom in, meer uitstroom uit arbeidsmarkt

De mobiliteit op de arbeidsmarkt is door de economische crisis sterk afgenomen. Minder mensen veranderen van werkgever of beroep.

Artikelen

Inkomensmobiliteit tussen generaties relatief hoog in Nederland

Sociaaleconomische trends: Hoge en lage inkomenswelvaart worden in Nederland slechts in beperkte mate doorgegeven van ouders op hun kinderen. Wel blijken kinderen uit ondernemersgezinnen later vaker...

Artikelen

Verplaatsingen in Utrecht, 2016-2017

Verplaatsingen in de gemeente Utrecht naar vervoerwijze, 2016-2017

Cijfers

Verplaatsingen vervoerregio’s Noord-Holland, 2011-2016

Percentage verplaatsingen van en naar de vijf vervoerregio’s in de provincie Noord-Holland, 2011-2016

Cijfers

Gemiddelde prijs van een autorijles, 2022

De gemiddelde prijs van een autorijles van 60 minuten voor rijbewijs B in Nederland in 2022.

Cijfers

Matrix afstanden over de weg woonkernen, 2017

Afstanden en reistijd tussen woonkernen berekend over de weg, 2017

Cijfers