Zoekresultaten

15 resultaten voor keyword:thuiswonend kind
15 resultaten voor keyword:thuiswonend kind

Jongvolwassenen wonen vaker bij ouders dan 20 jaar geleden

Een steeds groter deel van de jongvolwassenen van 18 tot 30 jaar woont nog bij hun ouder(s). Begin 2023 woonde bijna 46 procent thuis, in 2003 was dat nog bijna 40 procent.

Artikelen

Personen in huishoudens naar leeftijd en geslacht, 1 januari

Personen in particuliere en institutionele huishoudens naar huishoudenspositie, geslacht en leeftijd, 1 januari

Cijfers

Steeds meer jongvolwassenen werken al bij verlaten ouderlijk huis

In 2019 werkte 66 procent van de jongvolwassenen bij het verlaten van het ouderlijk huis. In 2011 was dit nog 56 procent. Het aandeel dat nog naar school ging of studeerde nam juist af....

Artikelen

De groeiende groep jongvolwassen thuiswonenden

Trend in thuis wonen, uit huis gaan en terugkeren naar het ouderlijk huis (boemerangkinderen) onder jongeren van 18 tot en met 30 jaar in 2011 tot 202. Verschillen naar leeftijd en hoofdactiviteit...

Publicaties

Een op de vijf jongeren wil beslist verhuizen

In 2021 gaf 20 procent van de jongeren tussen de 18 en 30 jaar aan in de komende twee jaar beslist te willen verhuizen. Tegelijkertijd is het aandeel jongeren dat zegt wel te willen verhuizen, maar...

Artikelen

Arbeidsdeelname; jongeren

Beroepsbevolking, werkloosheidspercentage, arbeidsparticipatie Jongeren (15 tot 25 jaar), geslacht, onderwijsdeelname

Cijfers

Gezondheid en zorggebruik; persoonskenmerken

Gezondheid, beperkingen, pijn, zorggebruik Aandoeningen, mantelzorg, langdurige aandoeningen

Cijfers

Leeftijd bij uit huis gaan in 2020 licht gedaald

De leeftijd waarop jongeren het ouderlijk huis verlaten is in 2020 iets gedaald. Gemiddeld genomen gingen jongeren met 23,7 jaar uit huis, ruim twee maanden eerder dan in 2019.

Artikelen

Arbeidsdeelname; positie in het huishouden

Beroepsbevolking, werkloosheidspercentage, arbeidsparticipatie Positie huishouden, geslacht, leeftijd

Cijfers

Uit huis gaan

Leeftijd waarop kinderen en jongeren uit huis gaan, en aantal mannen en vrouwen dat nog bij hun ouders woont

Dashboards

Arbeidsdeelname vooral gedaald onder thuiswonende kinderen

In het tweede kwartaal van 2020 waren er 59 duizend minder werkenden (15 tot 75 jaar) dan in hetzelfde kwartaal een jaar eerder. De afname was het grootst bij werkenden die bij hun ouders thuis...

Artikelen

Studerende én werkende jongeren gaan later uit huis

In 2017 waren jongeren gemiddeld 23,5 jaar, in 2012 was dat nog 22,8 jaar. De verschuiving was het sterkst bij studenten, die in 2016 gemiddeld 1 jaar later zelfstandig gingen wonen dan in 2012.

Artikelen

Jongeren Nederland en EU wonen vaker bij ouders

Jongeren Nederland en EU wonen vaker bij ouders. De verschuiving was het grootst in Ierland en België. Meeste thuiswonende jongemannen in Kroatië.

Artikelen

Ouders met kleine kinderen vaker verkouden

Kinderen van onder de 4 jaar zijn vaker verkouden of grieperig en hun ouders ook.

Artikelen

Meer boemerangkinderen

Er komen meer boemerangkinderen. Kwart van kinderen die in 2009 uit huis gingen keerde tijdelijk terug binnen 5 jaar.

Artikelen