Meer boemerangkinderen

Meisje maakt doosje schoon wat ze uit verhuisdoos heeft gehaald
Het komt steeds vaker voor dat kinderen weer een tijdje bij hun ouders gaan wonen, na een periode uit huis te zijn geweest. Inmiddels keert een kwart binnen vijf jaar terug naar hun ouders. Onder deze zogenoemde boemerangkinderen zijn wat meer vrouwen dan mannen. Dat meldt CBS.

Infographic Meer boemerangkinderen 

Van de kinderen die in 2009 het ouderlijk huis verlieten, heeft 25 procent zich binnen vijf jaar weer voor minstens 45 dagen op het adres van hun ouders ingeschreven. Dit percentage boemerangkinderen is hoger dan voorheen. Van degenen die in 2004 uit huis gingen kwam bijna 20 procent binnen vijf jaar weer terug, en van de nestverlaters uit 1995 was dit 16 procent.

 

Steeds meer mensen gaan na het verlaten van het ouderlijk huis alleen wonen, in plaats van samen met een partner. Van de mensen die in 2014 uit huis gingen, woonde minder dan een derde direct samen met een partner. In 2000 gold dit nog voor 43 procent. Alleenwonenden hebben een grotere kans op terugkeer naar het ouderlijk huis, en dit verklaart voor een deel de toename van het percentage boemerangkinderen. Maar ook als hiermee rekening wordt gehouden, blijft de stijging in het aandeel boemerangkinderen zichtbaar.

Huishoudenspositie na uit huis gaan
 20002014
alleenstaande48,859,5
samen met partner4332,3
overig8,28,1


Vrouwen keren vaker terug dan mannen

Vrouwen gaan wat vaker dan mannen weer bij hun ouders wonen. Van de vrouwen die in 2009 uit huis gingen, keerde 26 procent binnen vijf jaar terug. Bij de mannen was dat 23 procent. Dit verschil heeft vooral te maken met de jongere leeftijd waarop vrouwen uit huis gaan. Hoe jonger iemand uit huis gaat, hoe groter de kans op terugkeer. Mannen keren vaker terug naar hun ouders dan vrouwen die op dezelfde leeftijd uit huis gaan.

Binnen vijf jaar terug naar ouderlijk huis, leeftijd uit huis in 2009
 MannenVrouwen
totaal (16 tot 40)24,127
16 jaar6352,3
17 jaar52,246,5
18 jaar4441,3
19 jaar42,938
20 jaar40,433,7
21 jaar34,826,7
22 jaar25,519,7
23 jaar18,514,9
24 jaar14,411,3
25 jaar11,99,3
26 jaar10,28,2
27 jaar9,46,8
28 jaar8,26,8
29 jaar8,87,7
30 tot 35 jaar8,17,6
35 tot 40 jaar9,29,8
 

Na twee jaar woont bijna helft van de mannen nog steeds bij ouders

Vrouwen keren wat eerder terug naar het ouderlijk huis dan mannen; de mannen blijven, als zij eenmaal zijn teruggekeerd, wat langer bij hun ouders wonen. Twee jaar na terugkeer naar het ouderlijk huis woont iets minder dan de helft (48 procent) van de mannen nog steeds in het ouderlijk huis. Bij vrouwen is dat 37 procent. Uiteindelijk gaan verreweg de meeste mensen weer op zichzelf wonen. Van de mannen die in 2005 terugkeerden bij hun ouders woont bijna 10 procent daar tien jaar later nog steeds. Bij vrouwen is dat nog minder: ruim 5 procent.

Einde relatie of financiële problemen vaak reden voor terugkeer

Voor ongeveer een kwart van de boemerangkinderen is het stuklopen van de relatie de belangrijkste reden om terug naar huis te gaan, blijkt uit het Onderzoek Gezinsvorming 2013. Financiële redenen waren voor 1 op de 5 boemerangkinderen de belangrijkste motivatie om weer naar het ouderlijk huis te gaan. Dat is duidelijk meer dan in eerdere jaren, toen ‘opleiding’ vaker als belangrijkste reden werd opgegeven. Jongeren gaan dan bijvoorbeeld na het (voortijdig) beëindigen van een opleiding, of tijdens een stage weer tijdelijk bij hun ouders wonen.

Belangrijkste reden terugkeer naar ouderlijk huis, naar jaar uit huis
 2008 en later2003 tot 20081993 tot 20031983 tot 1993
Einde relatie27,525,224,523
Financieel2210,914,617,9
Opleiding19,330,328,226,6
Huisvesting14,710,912,76,5
Naar/uit buitenland119,210,95,5