Zoekresultaten

48 resultaten voor keyword:statistisch onderzoek
48 resultaten voor keyword:statistisch onderzoek

Pagina 1 van 2

Statistisch Bulletin 2022-10

Het Bulletin van deze maand bevat gegevens over Arbeid en sociale zekerheid, Bevolking, Inkomen en bestedingen, Internationale handel en Prijzen.

Publicaties

Verkenning alternatief verdeelmodel voor lwoo en pro

Verkennend onderzoek naar een alternatief verdeelmodel voor lwoo en pro.

Cijfers

Schatten van kraamzorggebruik in Bangladesh

Methode om cijfers op jaarbasis te schatten op basis van surveys die om de drie a vier jaar beschikbaar komen.

Artikelen

Statistisch Bulletin 2022-12

Het Bulletin van deze maand bevat gegevens over Arbeid en sociale zekerheid, Bevolking, Inkomen en bestedingen, Internationale handel en Prijzen.

Publicaties

Statistisch Bulletin 2023-01

Het Bulletin van deze maand bevat gegevens over Arbeid en sociale zekerheid, Bevolking, Inkomen en bestedingen, Internationale handel en Prijzen.

Publicaties

Tijdreeksmodellering mobiliteitstrends, 1999-2021

Het gebruik van multilevel-tijdreeksmodellen voor het schatten van trends over mobiliteit

Artikelen

Visie Methodologie Onderzoek 2020- 2025

CBS Visie Methodologie Onderzoek 2020- 2025

Artikelen

Statistisch Bulletin 2022-11

Het Bulletin van deze maand bevat gegevens over Arbeid en sociale zekerheid, Bevolking, Inkomen en bestedingen, Internationale handel en Prijzen.

Publicaties

Schoolweging, 2019-2021

De schoolweging per schoolvestiging en onderwijslocatie, 2019-2021

Cijfers

Onderwijsachterstanden per gemeente, 2019

Dashboard dat per gemeente de spreiding op risico’s op onderwijsachterstanden in kaart brengt, in tabellen en heatmaps.

Cijfers

Jaarlijkse Monitor Onderwijsachterstandenindicator, 2017-2020

Onderzoek naar de stabiliteit van de onderwijsachterstandenindicator.

Cijfers

Onderwijsachterstanden per gemeente, 2021

Dashboard dat per gemeente de spreiding op risico’s op onderwijsachterstanden in kaart brengt, in tabellen en heatmaps.

Cijfers

Achtergrondkenmerken onderwijsachterstanden, 2020/2021

Tabellen met achtergrondkenmerken horend bij voorlopige achterstandsscores per gemeente op 1 oktober 2020 en 2021.

Cijfers

Jaarlijkse Monitor Onderwijsachterstandenindicator, 2017-2022

Dit rapport betreft de jaarlijkse evaluatie van de onderwijsachterstandenindicator die het CBS in opdracht van OCW uitvoert. Op basis van verschillende analyses voor de schooljaren 2016/’17 tot met...

Publicaties

Herziening gewichtenregeling primair onderwijs - Fase 2

Uitkomsten op basisschool- en gemeenteniveau van een model dat verwachte onderwijsachterstanden beter berekent

Cijfers

Herziening gewichtenregeling primair onderwijs - Samenvatting (oud)

Kernuitkomsten uit onderzoek met als doel onderwijsachterstanden op school- en gemeenteniveau beter in kaart te brengen

Publicaties

Jaarlijkse Monitor Onderwijsachterstandenindicator, 2017-2019

Onderzoek naar de stabiliteit van de onderwijsachterstandenindicator.

Cijfers

Better Data, Better lives

Tussenrapportage 2017-2019: Drie jaar Center for Big Data Statistics bij het CBS

Artikelen

Onderzoeken naar gedupeerden toeslagenaffaire

Het CBS onderzoekt op verzoek van de Inspectie Justitie en Veiligheid (Inspectie JenV) of gezinnen die slachtoffer zijn van de toeslagenaffaire vaker te maken kregen met een...

Artikelen

A Person Network of the Netherlands

Als onderdeel van zijn onderzoeksprogramma heeft het CBS een netwerk afgeleid van de gehele Nederlandse bevolking. Dit paper beschrijft de methode waarmee het netwerk is afgeleid en geeft een...

Artikelen

Plausibiliteitsanalyses onderwijsachterstandenindicator scholen primair onderwijs 2016-2020

analyseert verschillen in onderwijsachterstandsscores van scholen in het primair onderwijs tussen de jaren 2019 en 2020, en ontwikkelingen in onderwijsscores en de onderliggende omgevingskenmerken...

Publicaties

Plausibiliteitsanalyses Onderwijsachterstandenindicator Gemeenten

Deze publicatie beschrijft en analyseert verschillen in onderwijsachterstandsscores van gemeenten tussen de jaren 2019 en 2020, verschillen in voorlopige en definitieve achterstandsscores en...

Publicaties

Onderwijsachterstandenindicator Primair Onderwijs – Scholen; 2019–2022

Deze publicatie beschrijft en analyseert verschillen in onderwijsachterstandsscores van scholen in het primair onderwijs tussen de jaren 2021 en 2022, en ontwikkelingen in onderwijsscores en de...

Publicaties

Jaarlijkse Monitor Onderwijsachterstandenindicator, 2017-2021

Dit rapport betreft de jaarlijkse evaluatie van de onderwijsachterstandenindicator die het CBS in opdracht van OCW uitvoert.Op basis van verschillende analyses voor de schooljaren 2016/’17 tot met...

Publicaties

Vrijwilligerswerk en de Sustainable Development Goals

Om de inzet van vrijwilligerswerk voor de Sustainable Development Goals (SDG’s) in kaart te brengen wordt een methode onderzocht om door kernwoordendetectie vacatures in te delen bij de SDG’s.

Artikelen