Zoekresultaten

24 resultaten voor keyword:sociale verzekeringen
24 resultaten voor keyword:sociale verzekeringen

Inkomen en bestedingen

Thema Inkomen en bestedingen

Overig

Aantal mensen in de bijstand daalt verder

Eind maart 2018 waren er 459 duizend bijstandsgerechtigden tot de AOW-leeftijd, 13 duizend minder dan een jaar eerder. De daling deed zich alleen voor bij personen jonger dan 45 jaar. De instroom in...

Artikelen

Standen en stromen van de WIA 2021

Maatwerktabellen met gegevens over werknemers die in 2021 als gevolg van arbeidsongeschiktheid de WIA zijn ingestroomd of in 2021 na herstel zijn uitgestroomd en gegevens over werknemers die ultimo...

Cijfers

WW-uitkeringen naar leeftijd/regio, februari/maart 2020

Aantal WW-uitkeringen naar leeftijdsklasse en provincie, februari en maart 2020

Cijfers

Standen en stromen van werknemers in de WIA 2020

gegevens over werknemers die in 2020 als gevolg van arbeidsongeschiktheid de WIA zijn ingestroomd of in 2020 na herstel zijn uitgestroomd en gegevens over werknemers die ultimo 2020 nog in de WIA...

Cijfers

Kwaliteitsrapport Algemene Kinderbijslagwet uitkeringen

Dit rapport geeft gebruikers inzicht in doel, proces, methodiek en publicatiebeleid ten behoeve van het AKW-bestand.

Artikelen

WW-uitkeringen naar leeftijd, januari 2020 - december 2020

Aantal WW-uitkeringen naar leeftijdsklasse, januari 2020 - december 2020

Cijfers

Arbeid en sociale zekerheid

Thema Arbeid en sociale zekerheid

Overig

Standen en stromen van werknemers in de WIA 2019

Maatwerktabellen met gegevens over werknemers die in 2019 als gevolg van arbeidsongeschiktheid de WIA zijn ingestroomd of in 2019 na herstel zijn uitgestroomd en gegevens over werknemers die ultimo...

Cijfers

WW-uitkeringen naar leeftijd, januari 2020 - mei 2020

Aantal WW-uitkeringen naar leeftijdsklasse, januari 2020 - mei 2020

Cijfers

Vooral meer jongeren met bijstand in tweede kwartaal 2020

Eind juni 2020 telde Nederland 427 duizend personen tot de AOW-gerechtigde leeftijd met een algemene bijstandsuitkering. Dat zijn er bijna 2 duizend meer dan een jaar eerder en 12 duizend meer dan in...

Artikelen

Handel en horeca

Thema Handel en horeca

Overig

Financiële en zakelijke diensten

Thema Financiële en zakelijke diensten

Overig

Mutaties AOW-uitkeringen, mei 2019- mei 2020

Mutaties aantal AOW-uitkeringen naar provincie en landsdeel, mei 2019 - mei 2020

Cijfers

Bedrijven

Thema Bedrijven

Overig

Sociale fondsen in tijden van hoog- en laagconjunctuur

Tijdens de hoogconjunctuur van de laatste jaren is de financiële positie van de sociale fondsen sterk verbeterd. Zo zijn de premies meer toegenomen dan de uitkeringen.

Artikelen

Ruim 3 procent meer bijstandsontvangers in 2020

Eind december 2020 hadden 429 duizend personen tot de AOW-leeftijd een algemene bijstandsuitkering. Dit zijn er ruim 14 duizend, oftewel ruim 3 procent meer dan een jaar eerder.

Artikelen

Vooral toename jongeren in de bijstand

Eind maart 2021 telde Nederland 433 duizend personen tot de AOW-gerechtigde leeftijd met een algemene bijstandsuitkering. Dat zijn er bijna 12 duizend meer dan een jaar eerder. Voor het vierde...

Artikelen

Internationale handel

Thema Internationale handel

Overig

Industrie en energie

Thema Industrie en energie

Overig

Meer bijstandsontvangers in alle leeftijdsgroepen

Eind september 2020 waren er 423 duizend personen tot de AOW-gerechtigde leeftijd met een algemene bijstandsuitkering. Dat zijn er bijna 7 duizend meer dan een jaar eerder.

Artikelen

Overheid; sociale uitkeringen

Sociale uitkeringen door de overheid wettelijke uitkering en sociale voorziening

Cijfers

Overheid; ontvangen belastingen en wettelijke premies

Inkomsten uit ontvangen belastingen en sociale premies soorten belastingen en sociale premies.

Cijfers

Saldo en schuld; overheidssectoren

Overheidssaldo en overheidsschuld als percentage van het BBP en in miljoen euro, naar subsectoren van de overheid.

Cijfers