Zoekresultaten

3 resultaten voor keyword:primair onderwijs
3 resultaten voor keyword:primair onderwijs

Bijstelling onderwijsachterstandenindicator

Uitkomsten uit een verkennend onderzoek voor het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) naar de noodzaak van een intelligentiemeting bij de bijstelling van de...

Cijfers

Gestandaardiseerde achterstandsscores herijking 2021

Gestandaardiseerde achterstandsscores scholen en gemeenten voor peiljaar 2020 ten behoeve van herijking onderwijsachterstandenindicator.

Cijfers

Plausibiliteitsanalyses onderwijsachterstandenindicator scholen primair onderwijs 2016-2020

Deze publicatie beschrijft en analyseert verschillen in onderwijsachterstandsscores van scholen in het primair onderwijs tussen de jaren 2019 en 2020

Cijfers