Zoekresultaten

6 resultaten voor keyword:natuurwaarde
6 resultaten voor keyword:natuurwaarde

Waarde van ons landschap in kaart gebracht

Waarde van ons landschap in kaart gebracht

Artikelen

Populaties beschermde slakken gaan achteruit

Van drie beschermde slakkensoorten is met name de nauwe korfslak sinds 2007 sterk in aantal achteruitgegaan.

Artikelen

Kwaliteitsrapportage NEM 2017

Kwaliteitsbeoordeling van de meetprogramma’s van het Netwerk Ecologische Monitoring 2017

Publicaties

Waarde bos, heide en bebouwde grond in kaart gebracht

de kwaliteit van de ecosystemen en naar wat ze bijdragen aan de economie en de samenleving

Artikelen

Vlinderstand belangrijke graadmeter voor de natuur

actuele informatie over veranderingen in de dagvlinderstand in Nederland en Europa

Artikelen

Meetprogramma’s flora en fauna Kwaliteitsrapportage NEM

Beschrijving publicatie Meetprogramma’s voor flora en fauna: Kwaliteitsrapportage NEM over 2016

Publicaties