Zoekresultaten

7 resultaten voor keyword:natuurwaarde
7 resultaten voor keyword:natuurwaarde

Populaties dagvlinders meer dan gehalveerd sinds 1992

Tussen 1992 en 2023 zijn de populaties van dagvlinders gemiddeld met 53 procent afgenomen. De vlindertrend daalde voor het negende jaar op rij en bereikte in 2023 het laagste niveau. Behalve zeldzame...

Artikelen

Waarde van ons landschap in kaart gebracht

Waarde van ons landschap in kaart gebracht

Artikelen

Populaties beschermde slakken gaan achteruit

Van drie beschermde slakkensoorten is met name de nauwe korfslak sinds 2007 sterk in aantal achteruitgegaan.

Artikelen

Kwaliteitsrapportage NEM 2017

Kwaliteitsbeoordeling van de meetprogramma’s van het Netwerk Ecologische Monitoring 2017

Publicaties

Waarde bos, heide en bebouwde grond in kaart gebracht

de kwaliteit van de ecosystemen en naar wat ze bijdragen aan de economie en de samenleving

Artikelen

Vlinderstand belangrijke graadmeter voor de natuur

actuele informatie over veranderingen in de dagvlinderstand in Nederland en Europa

Artikelen

Meetprogramma’s flora en fauna Kwaliteitsrapportage NEM

Beschrijving publicatie Meetprogramma’s voor flora en fauna: Kwaliteitsrapportage NEM over 2016

Publicaties