Zoekresultaten

3 resultaten voor keyword:landbouwrassen
3 resultaten voor keyword:landbouwrassen

Akkerbouwgewassen; productie naar regio

Oppervlakte en opbrengst per gewas naar landsdeel en provincie.

Cijfers

Opbrengst snijmaïs bijna een derde minder dan in 2017

De verwachting is dat dit jaar 31 procent minder snijmaïs van het land komt dan in 2017

Artikelen

Sterke groei in productie van groentezaden

De oppervlakte landbouwgrond voor de productie van zaden en opkweekmateriaal (zoals jonge plantjes) is in de periode 2002 tot en met 2018 sterk gestegen

Artikelen