Zoekresultaten

11 resultaten voor keyword:kennispotentieel
11 resultaten voor keyword:kennispotentieel

ICT, kennis en economie 2021

In de publicatiereeks ‘ICT, kennis en economie’ presenteert het CBS een overzicht van de Nederlandse kenniseconomie.

Publicaties

Human capital in the Netherlands

The report presents experimental estimations of the level and growth of human capital in the period 1999-2009, and discusses the plausibility of these estimates based on the lifetime income approach....

Artikelen

Bedrijvendynamiek van internationale en Nederlandse bedrijven

Bijdrage over de bedrijvendynamiek van Nederlandse en buitenlandse bedrijven. Voor de periode 2007-2010 zijn de geboortes en sterftes in kaart gebracht. Ook is er gekeken naar de verschillen in...

Artikelen

De Nederlandse economie 2011

Vandaag verschijnt de De Nederlandse economie 2011. Deze publicatie schetst een zo volledig mogelijk beeld van de economische ontwikkelingen in 2011.

Artikelen

Menselijk kapitaal in cijfers

In het artikel wordt ingegaan op de ontwikkeling van het menselijk kapitaal in Nederland, zowel nominaal als reëel. Er wordt een analyse gemaakt van de investeringen in menselijk kapitaal. Tot slot...

Artikelen

Kennis en economie 2009

Kennis en economie 2009 biedt aanknopingspunten, kennis en toetsingskaders voor het bedrijfsleven, beleidsmakers en onderzoekers, die informatie zoeken over de Nederlandse kenniseconomie.

Publicaties

Cross your border and look around

This papers analyses which determinants are relevant for catching up to the global and national technological frontier. We focus on innovation, human capital, technology transfers and competition as...

Artikelen

Intangible capital in the Netherlands: Measurement and contribution to economic growth

This paper explores the broader range of intangible investment in the Netherlands. Both conceptual and measurement issues are discussed. Furthermore, intangibles are capitalized and their...

Artikelen

NA/96 Use, misuse and proper use of national accounts statistics

In this paper, the relevance of national accounts statistics and their underlying conceptual framework is investigated for their four roles: description and object of analysis, tool for analysis and...

Artikelen

NA/75 Economic theory and national accounting

Bos, Frits (1995).This paper describes the relationship between economic theory and national accounting. This relationship is often misunderstood, by economic theorists and national accountants...

Artikelen

Kennis en economie 2004

Vandaag verschijnt de negende editie van de publicatie Kennis en economie.

Artikelen