Kennis en economie 2009

2010-kennis-en-economie-2009-pub

Het innovatieve vermogen van een land steunt op de verrichte Research and Development (R&D). Innovaties zijn een maatstaf voor het vermogen van bedrijven kennis in praktische toepassingen om te zetten, die te gelde kunnen worden gemaakt. De thema’s R&D en Innovatie worden door de internationale gemeenschap als pijlers van de kenniseconomie beschouwd. Alle Europese landen verzamelen daarom geharmoniseerde statistische gegevens over deze thema’s. Voorliggende publicatie – Kennis en economie 2009 – gaat uitgebreid in op de resultaten hiervan. Ook staat in de publicatie het kennispotentieel van mensen centraal; dat betreft bijvoorbeeld de voorraad en aanwas van hoogopgeleiden, en de participatie in exacte studies. De publicatie bevat daarnaast een hoofdstuk met afwisselende thema's op het terrein van 'Wetenschap & Technologie'. Kennis en economie 2009 biedt aanknopingspunten, kennis en toetsingskaders voor het bedrijfsleven, beleidsmakers en onderzoekers, die informatie zoeken over de Nederlandse kenniseconomie. De opgenomen figuren en staten maken dit naslagwerk toegankelijk voor iedere geïnteresseerde.