Zoekresultaten

90 resultaten voor keyword:historische collectie CBS
90 resultaten voor keyword:historische collectie CBS

Pagina 1 van 4

Welstand, godsdienst en vruchtbaarheid

Onderzoek van de Centrale Commissie voor de Statistiek, gedaan in Amsterdam, Dordrecht, Rotterdam en in een aantal plattelandsgemeenten in 1900, leerde dat de vruchtbaarheid in financieel zwakke...

Artikelen

Meer kilometers dan ooit door Nederlandse wegvoertuigen

Er is nog nooit zoveel gereden met Nederlandse motorvoertuigen als in 2017

Artikelen

Van kleurpotlood en transparant papier tot digitale kaart

Ruim 100 jaar geleden startte CBS met het cijfermatig beschrijven van het Nederlandse bodemgebruik. Sinds 1989 gebeurt dat digitaal en levert CBS naast de cijfers ook een digitale kaart van...

Artikelen

Ruim twintig jaar geregistreerd partnerschap

Ruim 20 jaar na de invoering van het geregisteerd partnerschap is gekeken naar wie kiezen voor deze formele verbintenis en wie er kiest voor een huwelijk.

Artikelen

Tienersterfte sterk afgenomen sinds jaren 70

In de laatste tien jaar overleden in Nederland gemiddeld per jaar 373 jongeren van 10 tot 20 jaar. Bijna de helft van hen overlijdt door een niet-natuurlijke dood, waarbij sterfte door een...

Artikelen

Bloemendaal en Wassenaar ook al in 1930 rijkste gemeenten

Ook in 1931 waren de inkomens in Bloemendaal, Wassenaar, Heemstede, Laren, Blaricum en De Bilt hoog.

Artikelen

Babyboomers: Nozems en brommers

Babybommers: Nozems en brommers

Dashboards

Statistieken uit het verleden

Historische statistieken en cijfers uit het verleden, tijdreeksen van de bevolking, werkloosheid en onderwijs, en informatie over de geschiedenis van het CBS zijn hier bijeengebracht.

Overig

De volkstelling: spiegel van de samenleving

Volkstellingen zijn de oudste officiële statistieken van het CBS. Ze bieden een schat aan historische, demografische, sociaaleconomische en culturele informatie.

Artikelen

Helft meer kilometers dan in 1990

Met Nederlandse motorvoertuigen werd in 2018 de helft meer gereden dan in 1990.

Artikelen

Mutatiereeks Bodemgebruik 1996-2012

Om analyse van het bodemgebruik van een langere tijd mogelijk te maken, is de mutatiereeks bodemgebruik 1996–2008 gepubliceerd. Deze reeks bevat de gecorrigeerde digitale geometrie van het...

Artikelen

Zonder huwelijk een kind: een kwestie van geloof

Nederland rond 1900 was een fatsoenlijke samenleving: Nederlanders dronken, internationaal gezien, weinig en het percentage buitenechtelijke kinderen was zelfs het laagste van heel Europa. Het hoogst...

Artikelen

Kwart bruidsparen uit begin jaren negentig haalt 20 jaar huwelijk niet

Een op de zes stellen die rond 1970 trouwden was na 20 jaar gescheiden. Van de bruidsparen uit begin jaren negentig zal binnen 20 jaar een kwart uit elkaar zijn.

Artikelen

Demografische levensloop van babyboomers: terugblik en perspectief

Bevolkingstrends, 4e kwartaal 2011. In demografisch opzicht is de naoorlogse geboortegolf een opvallend verschijnsel in de dalende reeks geboortecijfers vanaf 1870. Deze daling is een kenmerk van de...

Artikelen

Vrouwenarbeid funest voor gezinsleven

In 1910 publiceerde de Arbeidsinspectie een cijferrapport over de fabrieksarbeid van de gehuwde vrouw. De impliciete boodschap was dat dat eigenlijk niet kon: vrouwen met kinderen thuis die...

Artikelen

Een eeuw gemeentelijke herindelingen

Bevolkingstrends, 2e kwartaal 2005

Artikelen

Schulden eurozone nog steeds hoger dan voor de crisis

De overheidsschulden in de eurozone liggen ruim 10 jaar na het begin van de crisis nog steeds op een hoger niveau dan ervoor. In Nederland hebben begrotingsoverschotten inmiddels geleid tot een...

Artikelen

Historische publicaties CBS in online archief

een steeds groter deel van de historische collectie van het CBS is online te vinden en te doorzoeken.

Artikelen

Honderd jaar alleenstaanden

Tussen 1947 en 2017 groeide het percentage alleenstaanden van 5 naar 22%. In 2047 zal bijna 1 op de 4 volwassen inwoners alleenstaand zijn.

Artikelen
Artikelen

Grafieken worden kunst

Vijfentwintig jaar zijn de Statistische zakboeken van het CBS geïllustreerd door de Duitse grafisch kunstenaar Gerd Arntz.

Artikelen

Dagelijks 13 doden door een val

Steeds meer mensen gaan dood nadat ze gevallen zijn. Het zijn vooral ouderen. In 2018 overleden 4, 6 duizend inwoners van Nederland door een accidentele val, bijna 600 meer dan in 2017. Jaarlijks...

Artikelen