Zoekresultaten

10 resultaten voor keyword:chronisch zieken
10 resultaten voor keyword:chronisch zieken

Afbakeningen chronisch zieken en gehandicapten

Het Centrum voor Beleidsstatistiek heeft in opdracht van Vektis berekeningen gemaakt over chronisch zieken en gehandicapten in Nederland aan de hand van afbakeningen die door Vektis zijn ontworpen....

Cijfers

Compensatie voor chronische-zorgkosten het hoogst in Groningen en Limburg

In 2013 ontving één op de vijf volwassenen een financiële tegemoetkoming in de kosten voor chronische zorg. In totaal was hier ruim een half miljard euro mee gemoeid. De tegemoetkomingen, zijn deels...

Artikelen

IVRPH-indicatoren

Participatie van personen met een chronische aandoening en/of langdurige psychische aandoening

Cijfers

Belemmerd bij het verkrijgen van werk

De mate waarin niet-werkenden door ziekte een belemmering ervaren bij het verkrijgen van werk, beschreven naar persoonskenmerken en binding met de arbeidsmarkt.

Publicaties

30 procent niet-werkenden door ziekte belemmerd

Bijna 4,2 miljoen personen van 15 tot 75 jaar hadden in 2018 geen betaald werk. Van alle personen zonder werk voelde ruim 1,2 miljoen zich door een langdurige ziekte, aandoening of handicap belemmerd...

Artikelen

Psychische gezondheid in Nederland

Gegevens over psychisch gezondheid van de Nederlandse bevolking en van de groepen mantelzorgers en mensen met chronische aandoeningen.

Cijfers

Maatwerktabellen afgelegde kilometers van huishoudens 2003-2007

Maatwerktabellen over het gemiddeld aantal kilometers dat een huishouden per dag als autobestuurder aflegt. Opdrachtgever: Chronisch zieken en Gehandicapten Raad Nederland

Cijfers

Regionale verschillen in gebruik van AWBZ-zorg door ouderen en chronisch zieken in 2012

Tabellenset en onderzoekstoelichting over regionale verschillen gebruik AWBZ-zorg door ouderen en chronisch zieken in 2012

Cijfers

IVRPH-indicatoren

Participatie van personen met een chronische aandoening en/of langdurige psychische aandoening

Artikelen