Niet-werkzame bevolking; arbeidsbelemmering door langdurige ziekte

Niet-werkzame bevolking; arbeidsbelemmering door langdurige ziekte

Geslacht Arbeidsbelemmering Kenmerken van personen Perioden Niet-werkzame bevolking (x 1 000)
Totaal mannen en vrouwen Totaal Totaal personen 2020 4.143
Totaal mannen en vrouwen Totaal Leeftijd: 15 tot 25 jaar 2020 797
Totaal mannen en vrouwen Totaal Leeftijd: 25 tot 35 jaar 2020 312
Totaal mannen en vrouwen Totaal Leeftijd: 35 tot 45 jaar 2020 307
Totaal mannen en vrouwen Totaal Leeftijd: 45 tot 55 jaar 2020 375
Totaal mannen en vrouwen Totaal Leeftijd: 55 tot 65 jaar 2020 684
Totaal mannen en vrouwen Totaal Leeftijd: 65 tot 75 jaar 2020 1.668
Totaal mannen en vrouwen Totaal Leeftijd: 15 tot 65 jaar 2020 2.475
Totaal mannen en vrouwen Totaal Leeftijd: 25 tot 45 jaar 2020 619
Totaal mannen en vrouwen Totaal Leeftijd: 45 tot 75 jaar 2020 2.727
Totaal mannen en vrouwen Totaal 1 Laag onderwijsniveau 2020 1.688
Totaal mannen en vrouwen Totaal 2 Middelbaar onderwijsniveau 2020 1.484
Totaal mannen en vrouwen Totaal 3 Hoog onderwijsniveau 2020 909
Totaal mannen en vrouwen Totaal Weet niet of onbekend 2020 61
Totaal mannen en vrouwen Totaal Positie: alleenstaande 2020 978
Totaal mannen en vrouwen Totaal Positie: ouder 2020 703
Totaal mannen en vrouwen Totaal Positie: ouder in eenouderhuishouden 2020 141
Totaal mannen en vrouwen Totaal Positie: partner in paar 2020 2.212
Totaal mannen en vrouwen Totaal Positie: partner in paar met kind 2020 562
Totaal mannen en vrouwen Totaal Positie: partner in paar, geen kind 2020 1.650
Totaal mannen en vrouwen Totaal Positie: thuiswonend kind 2020 709
Totaal mannen en vrouwen Totaal Positie: kind >= 18 jaar 2020 424
Totaal mannen en vrouwen Totaal Positie: kind < 18 jaar 2020 285
Totaal mannen en vrouwen Totaal Positie: overig lid 2020 103
Totaal mannen en vrouwen Totaal Arb.pos.: Werkloze beroepsbevolking 2020 357
Totaal mannen en vrouwen Totaal Arb.pos.: Niet-beroepsbevolking 2020 3.786
Totaal mannen en vrouwen Totaal Arb.pos.: Beschikbaar, niet gezocht 2020 275
Totaal mannen en vrouwen Totaal Arb.pos.: Niet gezocht, ontmoediging 2020 85
Totaal mannen en vrouwen Totaal Arb.pos.: Niet gezocht, andere reden 2020 190
Totaal mannen en vrouwen Totaal Arb.pos.: Gezocht, niet beschikbaar 2020 110
Totaal mannen en vrouwen Totaal Arb.pos.: Niet gezocht, niet beschikbaar 2020 3.401
Totaal mannen en vrouwen Totaal Arb.pos.: Wil werken 2020 176
Totaal mannen en vrouwen Totaal Arb.pos.: Wil of kan niet werken 2020 3.225
Totaal mannen en vrouwen Totaal Arb.pos.: Vanwege zorg gezin /huishouden 2020 155
Totaal mannen en vrouwen Totaal Arb.pos.: Vanwege opleiding/studie 2020 486
Totaal mannen en vrouwen Totaal Arb.pos.: Vut/pensioen/hoge leeftijd 2020 1.646
Totaal mannen en vrouwen Totaal Arb.pos.: Ziekte/arbeidsongeschiktheid 2020 763
Totaal mannen en vrouwen Totaal Arb.pos.: Vanwege andere redenen 2020 175
Totaal mannen en vrouwen Niet belemmerd Totaal personen 2020 2.906
Totaal mannen en vrouwen Niet belemmerd Leeftijd: 15 tot 25 jaar 2020 715
Totaal mannen en vrouwen Niet belemmerd Leeftijd: 25 tot 35 jaar 2020 215
Totaal mannen en vrouwen Niet belemmerd Leeftijd: 35 tot 45 jaar 2020 169
Totaal mannen en vrouwen Niet belemmerd Leeftijd: 45 tot 55 jaar 2020 156
Totaal mannen en vrouwen Niet belemmerd Leeftijd: 55 tot 65 jaar 2020 336
Totaal mannen en vrouwen Niet belemmerd Leeftijd: 65 tot 75 jaar 2020 1.315
Totaal mannen en vrouwen Niet belemmerd Leeftijd: 15 tot 65 jaar 2020 1.591
Totaal mannen en vrouwen Niet belemmerd Leeftijd: 25 tot 45 jaar 2020 383
Totaal mannen en vrouwen Niet belemmerd Leeftijd: 45 tot 75 jaar 2020 1.808
Totaal mannen en vrouwen Niet belemmerd 1 Laag onderwijsniveau 2020 1.141
Totaal mannen en vrouwen Niet belemmerd 2 Middelbaar onderwijsniveau 2020 1.020
Totaal mannen en vrouwen Niet belemmerd 3 Hoog onderwijsniveau 2020 711
Totaal mannen en vrouwen Niet belemmerd Weet niet of onbekend 2020 34
Totaal mannen en vrouwen Niet belemmerd Positie: alleenstaande 2020 535
Totaal mannen en vrouwen Niet belemmerd Positie: ouder 2020 431
Totaal mannen en vrouwen Niet belemmerd Positie: ouder in eenouderhuishouden 2020 65
Totaal mannen en vrouwen Niet belemmerd Positie: partner in paar 2020 1.608
Totaal mannen en vrouwen Niet belemmerd Positie: partner in paar met kind 2020 366
Totaal mannen en vrouwen Niet belemmerd Positie: partner in paar, geen kind 2020 1.242
Totaal mannen en vrouwen Niet belemmerd Positie: thuiswonend kind 2020 613
Totaal mannen en vrouwen Niet belemmerd Positie: kind >= 18 jaar 2020 346
Totaal mannen en vrouwen Niet belemmerd Positie: kind < 18 jaar 2020 267
Totaal mannen en vrouwen Niet belemmerd Positie: overig lid 2020 86
Totaal mannen en vrouwen Niet belemmerd Arb.pos.: Werkloze beroepsbevolking 2020 302
Totaal mannen en vrouwen Niet belemmerd Arb.pos.: Niet-beroepsbevolking 2020 2.604
Totaal mannen en vrouwen Niet belemmerd Arb.pos.: Beschikbaar, niet gezocht 2020 209
Totaal mannen en vrouwen Niet belemmerd Arb.pos.: Niet gezocht, ontmoediging 2020 57
Totaal mannen en vrouwen Niet belemmerd Arb.pos.: Niet gezocht, andere reden 2020 152
Totaal mannen en vrouwen Niet belemmerd Arb.pos.: Gezocht, niet beschikbaar 2020 83
Totaal mannen en vrouwen Niet belemmerd Arb.pos.: Niet gezocht, niet beschikbaar 2020 2.312
Totaal mannen en vrouwen Niet belemmerd Arb.pos.: Wil werken 2020 98
Totaal mannen en vrouwen Niet belemmerd Arb.pos.: Wil of kan niet werken 2020 2.214
Totaal mannen en vrouwen Niet belemmerd Arb.pos.: Vanwege zorg gezin /huishouden 2020 144
Totaal mannen en vrouwen Niet belemmerd Arb.pos.: Vanwege opleiding/studie 2020 462
Totaal mannen en vrouwen Niet belemmerd Arb.pos.: Vut/pensioen/hoge leeftijd 2020 1.369
Totaal mannen en vrouwen Niet belemmerd Arb.pos.: Ziekte/arbeidsongeschiktheid 2020 82
Totaal mannen en vrouwen Niet belemmerd Arb.pos.: Vanwege andere redenen 2020 157
Totaal mannen en vrouwen Licht belemmerd Totaal personen 2020 260
Totaal mannen en vrouwen Licht belemmerd Leeftijd: 15 tot 25 jaar 2020 28
Totaal mannen en vrouwen Licht belemmerd Leeftijd: 25 tot 35 jaar 2020 27
Totaal mannen en vrouwen Licht belemmerd Leeftijd: 35 tot 45 jaar 2020 27
Totaal mannen en vrouwen Licht belemmerd Leeftijd: 45 tot 55 jaar 2020 31
Totaal mannen en vrouwen Licht belemmerd Leeftijd: 55 tot 65 jaar 2020 43
Totaal mannen en vrouwen Licht belemmerd Leeftijd: 65 tot 75 jaar 2020 105
Totaal mannen en vrouwen Licht belemmerd Leeftijd: 15 tot 65 jaar 2020 155
Totaal mannen en vrouwen Licht belemmerd Leeftijd: 25 tot 45 jaar 2020 54
Totaal mannen en vrouwen Licht belemmerd Leeftijd: 45 tot 75 jaar 2020 178
Totaal mannen en vrouwen Licht belemmerd 1 Laag onderwijsniveau 2020 97
Totaal mannen en vrouwen Licht belemmerd 2 Middelbaar onderwijsniveau 2020 107
Totaal mannen en vrouwen Licht belemmerd 3 Hoog onderwijsniveau 2020 51
Totaal mannen en vrouwen Licht belemmerd Weet niet of onbekend 2020 5
Totaal mannen en vrouwen Licht belemmerd Positie: alleenstaande 2020 100
Totaal mannen en vrouwen Licht belemmerd Positie: ouder 2020 43
Totaal mannen en vrouwen Licht belemmerd Positie: ouder in eenouderhuishouden 2020 15
Totaal mannen en vrouwen Licht belemmerd Positie: partner in paar 2020 112
Totaal mannen en vrouwen Licht belemmerd Positie: partner in paar met kind 2020 28
Totaal mannen en vrouwen Licht belemmerd Positie: partner in paar, geen kind 2020 84
Totaal mannen en vrouwen Licht belemmerd Positie: thuiswonend kind 2020 26
Totaal mannen en vrouwen Licht belemmerd Positie: kind >= 18 jaar 2020 21
Totaal mannen en vrouwen Licht belemmerd Positie: kind < 18 jaar 2020 6
Totaal mannen en vrouwen Licht belemmerd Positie: overig lid 2020 7
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Deze tabel bevat cijfers over de niet-werkzame bevolking van 15 tot 75 jaar (exclusief de institutionele bevolking) ingedeeld naar de mate van belemmering (sterk, licht of niet belemmerd) bij het verkrijgen van werk door een langdurige ziekte, aandoening of handicap. Voor de verschillende indelingen is een uitsplitsing naar geslacht en de kenmerken leeftijd, onderwijsniveau, positie in het huishouden en de arbeidspositie beschikbaar.

Gegevens beschikbaar vanaf: 2015

Status van de cijfers:
De cijfers in deze tabel zijn definitief.

Wijzigingen per 16 februari 2021:
De cijfers 2020 zijn toegevoegd.

Wijzigingen per 14 november 2019
De cijfers over het onderwijsniveau in deze tabel zijn voor alle perioden gecorrigeerd. Het betreft een correctie in de afleiding van het onderwijsniveau van personen die hebben aangeven dat ze een diploma hebben behaald in het buitenland met een niveau vergelijkbaar aan de hbo-opleiding. Deze groep kreeg onterecht het niveau behorende bij een mbo2-opleiding toegekend.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
De cijfers over 2021 verschijnen in februari 2022.

Toelichting onderwerpen

Niet-werkzame bevolking
Personen die geen betaald werk hebben.

Deze definitie heeft betrekking op personen die in Nederland wonen (exclusief de institutionele bevolking). De gegevens worden meestal gepresenteerd voor de bevolking van 15 tot 75 jaar. De niet-werkzame bevolking bestaat uit de werkloze beroepsbevolking en de niet-beroepsbevolking. Bij betaald werk gaat het om werkzaamheden ongeacht de arbeidsduur.