Zoekresultaten

273 resultaten voor keyword:Wet langdurige zorg
273 resultaten voor keyword:Wet langdurige zorg

Pagina 1 van 11

Samenloop AWBZ en uitkeringen binnen huishoudens, 2014

Maatwerktabel over de samenloop van bepaalde AWBZ indicaties met verschillende uitkeringen binnen huishoudens in 2014.

Cijfers

Sterfte neemt niet verder toe

De sterfte was in week 40 en 41 licht hoger dan verwacht.

Artikelen

Ontwikkelingen rente Wlz-zorginstellingen 1995-2019

Het CBS heeft in opdracht van het ministerie VWS onderzoek gedaan naar de rentelasten van Wlz-zorginstellingen. Op basis van de overzichten van langlopende leningen uit jaarrekeningen 2019 wordt de...

Publicaties

Sterfte neemt verder toe in week 43

In week 42 van 2020 overleden naar schatting ruim 400 mensen meer dan verwacht.

Artikelen

2022 derde jaar op rij met oversterfte

In 2022 overleden 170 duizend mensen. Dat waren er 14,5 duizend (9,3 procent) meer dan verwacht. In iedere leeftijdsgroep was de sterfte hoger dan verwacht. Vooral in de GGD-regio's Flevoland,...

Artikelen

Sterfte neemt toe in week 42

In week 42 van 2020 overleden naar schatting ruim 400 mensen meer dan verwacht.

Artikelen

Personen met een lvb in het justitiedomein

Maatwerktabellen over personen met een licht verstandelijke beperking in het justitiedomein.

Cijfers

Ontwikkelingen rente WLZ Zorginstellingen 1991-2015

Ontwikkeling van de rentelasten van AWBZ zorginstellingen tussen 1991 en 2015

Cijfers

Ontwikkelingen rente Wlz-zorginstellingen 1997–2021

Het CBS heeft in opdracht van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) onderzoek gedaan naar de rentelasten van Wlz-zorginstellingen.

Cijfers

Gemiddelde Zvw-kosten van personen met langdurige zorg

De gemiddelde Zvw-kosten van personen met langdurige zorg, met of zonder verblijf, in 2012, 2013 en/of 2014.

Cijfers

Zorguitgaven stijgen langzamer

De zorguitgaven zijn voor het derde jaar op rij minder hard gegroeid dan de Nederlandse economie.

Artikelen

Overleden personen naar doodsoorzaak en gebruik Wlz-zorg, 2013-2021

Cijfers over doodsoorzaak accidentele val, uitgesplitst naar Wlz-zorggebruikers.

Cijfers

Armoedemonitor en WMO Zwolle, 2015

Dit maatwerk geeft het gebruik van gemeentelijke regelingen door chronisch zieken in de gemeente Zwolle weer.

Cijfers

COVID-19; plaats overlijden, Wlz, leeftijd, 2020-2022*

Deze tabellen bevatten cijfers over het aantal overledenen aan COVID-19 in 2020, 2021 en 2022*

Cijfers

Personen met een lvb in het domein mensenhandel

Personen in het domein mensenhandel met een licht verstandelijke beperking.

Cijfers

Ontwikkelingen rente Wlz-zorginstellingen 1996–2020

Beschrijving van de ontwikkeling in de afgelopen ruim twintig jaar van de rentelasten van Wlz-zorginstellingen.

Publicaties

Ontwikkelingen rente Wlz-zorginstellingen 1997-2021

Het CBS heeft in opdracht van het ministerie VWS onderzoek gedaan naar de rentelasten van Wlz-zorginstellingen. Op basis van de overzichten van langlopende leningen uit jaarrekeningen 2021 wordt de...

Publicaties

Overledenen, 2020

Deze tabellen bevatten gegevens over het aantal overledenen onder de bevolking van Nederland in 2020.

Cijfers

In september in drie van de vier weken oversterfte

In de laatste week van september (week 39, 26 september tot en met 2 oktober 2022) overleden naar schatting 3 100 mensen. Dat zijn er net iets meer dan in de week ervoor (2 969) en meer dan verwacht...

Artikelen

Bijna 4 duizend mensen overleden in week 51

In week 51 (14 tot en met 20 december 2020) overleden naar schatting bijna 4 duizend mensen. Dat zijn er bijna 400 meer dan een week eerder, toen 3 580 mensen overleden.

Artikelen

Sterfte iets gedaald in week 4

In week 4 (25 tot en met 31 januari 2021) overleden naar schatting 3 750 mensen. Dat zijn ruim 300 meer sterfgevallen dan verwacht voor deze periode.

Artikelen

Sterfte in de tweede en derde coronagolf, 2020 en 2021

Gegevens over het aantal overledenen onder de bevolking van Nederland per week, per fase van de coronagolven. Leeftijd, zorggebruik, regio, geslacht.

Cijfers

Bijna 4 duizend mensen overleden in eerste week van 2021

In de eerste week van 2021 (4 tot en met 10 januari) overleden naar schatting bijna 4 duizend mensen. Dat zijn 650 meer sterfgevallen dan verwacht voor deze periode.

Artikelen

Gebruik en samenloop van regelingen en voorzieningen

Inzicht in stapeling van effecten van voorgenomen kabinetsmaatregelen in sociale zekerheid, zorg en onderwijs

Cijfers

Ontwikkeling eigen bijdrage langdurig zorggebruikers

Eigen bijdrage van langdurig zorggebruikers in 2013-2015 en uitstroom in 2015.

Cijfers