Zoekresultaten

246 resultaten voor keyword:Wet langdurige zorg
246 resultaten voor keyword:Wet langdurige zorg

Pagina 1 van 10

Samenloop AWBZ en uitkeringen binnen huishoudens, 2014

Maatwerktabel over de samenloop van bepaalde AWBZ indicaties met verschillende uitkeringen binnen huishoudens in 2014.

Cijfers

2022 derde jaar op rij met oversterfte

In 2022 overleden 170 duizend mensen. Dat waren er 14,5 duizend (9,3 procent) meer dan verwacht. In iedere leeftijdsgroep was de sterfte hoger dan verwacht. Vooral in de GGD-regio's Flevoland,...

Artikelen

Sterfte neemt toe in week 42

In week 42 van 2020 overleden naar schatting ruim 400 mensen meer dan verwacht.

Artikelen

Sterfte neemt verder toe in week 43

In week 42 van 2020 overleden naar schatting ruim 400 mensen meer dan verwacht.

Artikelen

Zorguitgaven stijgen langzamer

De zorguitgaven zijn voor het derde jaar op rij minder hard gegroeid dan de Nederlandse economie.

Artikelen

Ontwikkelingen rente Wlz-zorginstellingen 1996–2020

Beschrijving van de ontwikkeling in de afgelopen ruim twintig jaar van de rentelasten van Wlz-zorginstellingen.

Publicaties

Overledenen, 2020

Deze tabellen bevatten gegevens over het aantal overledenen onder de bevolking van Nederland in 2020.

Cijfers

Armoedemonitor en WMO Zwolle, 2015

Dit maatwerk geeft het gebruik van gemeentelijke regelingen door chronisch zieken in de gemeente Zwolle weer.

Cijfers

Personen met een lvb in het domein mensenhandel

Personen in het domein mensenhandel met een licht verstandelijke beperking.

Cijfers

Overleden personen naar doodsoorzaak en gebruik Wlz-zorg, 2013-2021

Cijfers over doodsoorzaak accidentele val, uitgesplitst naar Wlz-zorggebruikers.

Cijfers

Sterfte neemt niet verder toe

De sterfte was in week 40 en 41 licht hoger dan verwacht.

Artikelen

Ontwikkelingen rente Wlz-zorginstellingen 1995-2019

Het CBS heeft in opdracht van het ministerie VWS onderzoek gedaan naar de rentelasten van Wlz-zorginstellingen. Op basis van de overzichten van langlopende leningen uit jaarrekeningen 2019 wordt de...

Publicaties

Ontwikkelingen rente Wlz-zorginstellingen 1997-2021

Het CBS heeft in opdracht van het ministerie VWS onderzoek gedaan naar de rentelasten van Wlz-zorginstellingen. Op basis van de overzichten van langlopende leningen uit jaarrekeningen 2021 wordt de...

Publicaties

Personen met een lvb in het justitiedomein

Maatwerktabellen over personen met een licht verstandelijke beperking in het justitiedomein.

Cijfers

Gemiddelde Zvw-kosten van personen met langdurige zorg

De gemiddelde Zvw-kosten van personen met langdurige zorg, met of zonder verblijf, in 2012, 2013 en/of 2014.

Cijfers

Ontwikkelingen rente WLZ Zorginstellingen 1991-2015

Ontwikkeling van de rentelasten van AWBZ zorginstellingen tussen 1991 en 2015

Cijfers

Ontwikkelingen rente Wlz-zorginstellingen 1997–2021

Het CBS heeft in opdracht van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) onderzoek gedaan naar de rentelasten van Wlz-zorginstellingen.

Cijfers

Daling in de sterfte zet door in week 9

In week 9 (1 tot en met 7 maart 2021) overleden naar schatting bijna 3100 mensen. Dat zijn minder sterfgevallen dan verwacht voor deze periode en bijna 100 sterfgevallen minder dan in de week ervoor...

Artikelen

In september opnieuw oversterfte

In september 2021 overleden wekelijks meer mensen dan verwacht. Er was oversterfte in vier van de vijf weken van september.

Artikelen

Sterfte in week 52 bij mensen met langdurige zorg verder toegenomen

In week 52 (21 tot en met 27 december 2020) overleden 3,8 duizend mensen. De sterfte bij mensen met langdurige zorg is verder toegenomen. Er overleden bijna 40 procent meer Wlz-zorggebruikers dan je...

Artikelen

Langdurige zorg vaker thuis

In 2018 kregen 80 duizend mensen zorg thuis vanuit de Wlz, 23 procent meer dan in 2015. Daarnaast ontvingen 198 duizend mensen langdurige zorg in een instelling. Dat was vooral zwaardere zorg.

Artikelen

Sterfte in week 17 hoger dan verwacht

Van 26 april t/m 2 mei 2021 overleden naar schatting 3 150 mensen. Dat zijn ongeveer 250 sterfgevallen meer dan verwacht voor deze periode. Bij mensen onder de 80 jaar is er oversterfte. De sterfte...

Artikelen

Sterfte in week 48 toegenomen

In week 48 (23 tot en met 29 november 2020) overleden naar schatting 3 450 mensen. In de winter neemt het aantal overledenen altijd toe. De sterfte in week 48 is echter nog ruim 400 hoger dan...

Artikelen

Ontwikkelingen rente WLZ Zorginstellingen 1992-2016

Ontwikkeling van de rentelasten van WLZ zorginstellingen tussen 1992 en 2016

Cijfers

Doodsoorzaken, 2020-september 2021

Tabellen met cijfers over doodsoorzaken, waaronder COVID-19, van overledenen in 2020 en januari tot en met september 2021.

Cijfers