Zoekresultaten

138 resultaten voor keyword:wijken
138 resultaten voor keyword:wijken

Pagina 5 van 6

Inkomens en economische zelfstandigheid naar wijk en buurt 2018-2019

Tabellen met gegevens over inkomens en economische zelfstandigheid van huishoudens en personen naar wijk en buurt.

Cijfers

Wijk- en buurtkaart 2021

De Wijk- en Buurtkaart 2021 bevat de digitale geometrie van de grenzen van de buurten, wijken en gemeenten in 3 GIS-formaten (ESRI™-shape, ESRI™-fgdb en geopackage).

Overig

Toelichting Wijk- en Buurtkaart 2021

Op veelvuldig verzoek wordt de geometrie van de buurtkaart eerder beschikbaar gesteld. Aan het eind van 2021 worden de eerste statistische gegevens per buurt gepubliceerd.

Publicaties

Buurt, wijk en gemeente 2018 voor postcode huisnummer

Buurten 2018 voor alle uitgegeven postcode-huisnummer combinaties per 1 augustus 2018.

Cijfers

Nieuwsbrief Regionaal, april 2023

De Nieuwsbrief Regionaal verschijnt vier keer per jaar en bevat een overzicht van de nieuwste cijfers en publicaties op lokaal niveau en overige ontwikkelingen op het gebied van regionale en...

Overig

Nederland regionaal

Nederland regionaal

Overig

Aantal inwoners in de nabijheid van voorzieningen naar regio, 2012 en 2013. (Herziene versie)

Maatwerktabel over het aantal personen in de nabijheid van verschillende voorzieningen per gemeente, wijk en buurt voor het jaar 2012 en 2013.

Cijfers

Wanbetalers zorgverzekering 2019 naar wijk

De tabel bevat gegevens over wanbetalers Zorgverzekeringswet naar wijk voor alle gemeenten in Nederland.

Cijfers

Nieuwsbrief Regionaal, december 2022

De Nieuwsbrief Regionaal verschijnt vier keer per jaar en bevat een overzicht van de nieuwste cijfers en publicaties op lokaal niveau en overige ontwikkelingen op het gebied van regionale en...

Overig

Cijfers voor de wijkatlas Leidschendam-Voorburg

Cijfers volgens nieuwe wijkindeling van Leidschendam-Voorburg

Cijfers

Energielevering aan bedrijven en instellingen per wijk

De tabellen bevatten de levering van elektriciteit en aardgas aan bedrijven en andere utiliteitsgebouwen per wijk.

Cijfers

Stapeling van regelingen en voorzieningen in Den Haag

Dashboard met de resultaten van onderzoek naar de stapeling van het gebruik van regelingen en voorzieningen in 2020, naar stadsdelen en wijken in Den Haag.

Cijfers

inkomen naar kenmerken en wijk/buurt 2017 en 2018

Tabellen over inkomen en inkomensverdeling naar wijken en buurten

Cijfers

Toelichting Wijk- en Buurtkaart 2018, 2019 en 2020

Dit is de toelichting op de Wijk- en Buurtkaart 2018, 2019 en 2020. Het betreft respectivelijk versie 3,2,1.

Publicaties

Inwoners en bromfietsen in provincie Utrecht, 2021

Inwoneraantal naar leeftijdsklasse en aantal bromfietsen in de provincie Utrecht, naar wijk en buurt op 1-1-2021

Cijfers

Indicatoren jeugd naar gemeente en wijk, 2019

Zes indicatoren over de leefsituatie van kinderen en jongeren in Nederland, per gemeente en wijk voor 2019.

Cijfers

Indicatoren jeugd naar gemeente en wijk, 2021

Zes indicatoren over de leefsituatie van kinderen en jongeren in Nederland, per gemeente en wijk voor 2021.

Cijfers

Armoedemonitor gemeente Nieuwegein, 2017

Gebruik van minimaregelingen in de gemeente Nieuwegein uitgesplitst naar achtergrondkenmerken, 2017.

Cijfers

Wijk- en buurtkaart 2023

De Wijk- en Buurtkaart 2022 versie 0 (244 MB) bevat de digitale geometrie van de grenzen van de buurten, wijken en gemeenten in 3 GIS-formaten (ESRI™-shape, ESRI™-fgdb en geopackage).

Overig

Kerncijfers wijken en buurten 2018

Excelbestand met wijk- en buurtcijfers per jaar op basis van de StatLine-publicaties Kerncijfers wijken en buurten.

Cijfers

Armoedemonitor gemeente Winterswijk 2018

Gebruik van minimaregelingen in de gemeente Winterswijk uitgesplitst naar achtergrondkenmerken, 2018.

Cijfers

Nabijheid voorzieningen; buurtcijfers 2012

De StatLine-tabel Nabijheid voorzieningen; afstand locatie, wijk- en buurtcijfers 2012 geeft voor alle gemeenten, wijken en buurten in Nederland statistische informatie over de afstand tot...

Cijfers

Geoservices bij het CBS

De geoservices van het CBS worden nu gehost door Publieke Dienstverlening op de Kaart (PDOK). In de geoservices zijn onder meer statistieken per gemeente, wijk en buurt opgenomen, waaronder ook...

Overig

Opleidingsniveau naar gemeenten, wijken en buurten

Voor de bevolking van de provincies Zuid-Holland, Noord-Holland, Utrecht en Flevoland is per gemeente, wijk en buurt de opleidingsniveauverdeling van de bevolking 15 t/m 74 jaar op 1-10-2018 in beeld...

Cijfers

12 t/m 22-jarige inwoners naar wijk en buurt, 2015-2019

Aantallen inwoners van 12 tot en met 22 jaar naar gemeente, wijk en buurt op 1 januari, 2015 - 2019.

Cijfers