Zoekresultaten

39 resultaten voor keyword:uitstroom
39 resultaten voor keyword:uitstroom

Pagina 1 van 2

Dashboard arbeidsmarktpositie van mbo-gediplomeerden

Interactief dashboard met cijfers over de arbeidsmarktpositie van mbo-gediplomeerden voor de studiejaren 2013/’14 tot en met 2020/’21.

Cijfers

Arbeidsmarktkenmerken mbo-uitstromers, 2018/’19

Tabellen over de arbeidsmarktpositie in oktober 2019 en oktober 2020 van mbo-uitstromers uit schooljaar 2018/’19.

Cijfers

Arbeidsmarktkenmerken mbo-uitstromers 2017/’18

Maatwerktabellen over de arbeidsmarktpositie in oktober 2018 en oktober 2019 van mbo-uitstromers uit schooljaar 2017/’18

Cijfers

Arbeidsmarktkenmerken mbo-uitstromers 2007/’08

Maatwerktabellen over de arbeidsmarktpositie in oktober 2008, 2009, 2013 en 2018 van mbo-uitstromers schooljaar 2007/’08

Cijfers

Door- en uitstroom mbo-deelnemers 2018/’19

Maatwerktabel over de door- en uitstroom van mbo-deelnemers uit schooljaar 2018/'19.

Cijfers

Dashboard Arbeidsmarktpositie van mbo-gediplomeerden

Interactief dashboard met cijfers over de arbeidsmarktpositie van mbo-gediplomeerden voor de schooljaren 2013/’14 tot en met 2018/’19.

Cijfers

Door- en uitstroom mbo-deelnemers 2019/’20

Maatwerktabel over de door- en uitstroom van mbo-deelnemers uit schooljaar 2019/'20.

Cijfers

Arbeidsmarktkenmerken mbo-uitstromers 2019/’20

Maatwerktabellen over de arbeidsmarktpositie in oktober 2020 van mbo-uitstromers uit schooljaar 2019/'20.

Cijfers

Dashboard arbeidsmarktpositie van mbo-gediplomeerden

Interactief dashboard met cijfers over de arbeidsmarktpositie van mbo-gediplomeerden voor de schooljaren 2013/’14 tot en met 2019/’20.

Cijfers

Dashboard Bijstandsmonitor Den Haag

Monitor die laat zien hoeveel en welke mensen elk half jaar zijn in- en uitgestroomd in de bijstand in de gemeente Den Haag.

Cijfers

Door- en uitstroom in het vo en vso, Drenthe 2020/’21

Gegevens over de door- en uitstroom van leerlingen in het voltijd voortgezet onderwijs (vo) en voortgezet speciaal onderwijs (vso) in de provincie Drenthe.

Cijfers

Dashboard schoolverlaters vso en pro

Arbeidsmarktkenmerken uitstromers vso en pro uit de schooljaren 2013/’14 tot en met 2019/’20.

Cijfers

Dashboard schoolverlaters vso en pro

Arbeidsmarktkenmerken uitstromers vso en pro uit de schooljaren 2013/’14 tot en met 2018/’19.

Cijfers

Arbeidsmarktkenmerken uitstroom vso pro regio 2016-2017

Arbeidsmarktkenmerken van vso- en pro-uitstromers uit schooljaren 2016/’17 en 2017/’18, per RMC- en arbeidsmarktregio.

Cijfers

Arbeidsmarktkenmerken uitstroom vso pro regio 2018-2019

Arbeidsmarktkenmerken van vso- en pro-uitstromers uit schooljaren 2018/’19 en 2019/’20, per RMC- en arbeidsmarktregio.

Cijfers

In- en uitstroom Wmo, 2019 en 1e halfjaar 2020

Deze tabel beschrijft het aantal gestarte en beëindigde maatwerkarrangementen in het kader van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) in 2019 en het 1e halfjaar 2020.

Cijfers

Arbeidsmarktkenmerken uitstromers ho 2007/’08-2018/’19

Tabel over de arbeidsmarktkenmerken van uitgestroomde leerlingen uit het hbo en wo uit de schooljaren 2007/’08 tot en met 2018/’19.

Cijfers

Arbeidsmarktkenmerken mbo-uitstromers 2007/’08-2019/’20

Arbeidsmarktkenmerken van uitstromers uit het middelbaar beroepsonderwijs (mbo) na schooljaar 2007/'08 t/m 2019/'20.

Cijfers

Arbeidsmarktkenmerken mbo-uitstromers, 2017/’18

Maatwerktabellen over de arbeidsmarktpositie in oktober 2018 en oktober 2019 van mbo-uitstromers uit schooljaar 2017/’18.

Cijfers

Arbeidsmarktkenmerken uitstroom mbo entree, AMR, 2016-‘17

Arbeidsmarktkenmerken van uitstromers uit de mbo entreeopleiding uit het schooljaar 2016/’17 per arbeidsmarktregio.

Cijfers

Door- en uitstroom in het vo en vso, Drenthe 2018/’19

Gegevens over de door- en uitstroom van leerlingen in het voltijd voortgezet onderwijs (vo) en voortgezet speciaal onderwijs (vso) in de provincie Drenthe.

Cijfers

Arbeidsmarktkenmerken uitstromers vso en pro 2013-2018

Arbeidsmarktkenmerken uitstromers vso en pro uit de schooljaren 2013/’14 tot en met 2018/’19.

Cijfers

Arbeidsmarktkenmerken uitstroom ho 2018/2019 2019/2020 regio

Maatwerktabel over de arbeidsmarktkenmerken van uitgestroomde studenten uit het hbo en wo uit de schooljaren 2018/’19 en 2019/’20 naar woongemeente en arbeidsmarktregio.

Cijfers

Arbeidsmarktkenmerken uitstromers vso en pro 2013-2019

Arbeidsmarktkenmerken uitstromers vso en pro uit de schooljaren 2013/’14 tot en met 2019/’20.

Cijfers

Door- en uitstroom mbo-studenten 2020/’21

Maatwerktabel over de door- en uitstroom van mbo-studenten uit studiejaar 2020/'21.

Cijfers