Zoekresultaten

414 resultaten voor keyword:sociale uitkeringen
414 resultaten voor keyword:sociale uitkeringen

Pagina 17 van 17

Van alle werklozen had 1 op de 5 in 2020 een WW-uitkering

In 2020 waren 357 duizend mensen van 15 tot 75 jaar werkloos en ontvingen 228 duizend mensen een WW-uitkering. Voor slechts een deel ging het om dezelfde personen: 74 duizend werklozen ontvingen een...

Artikelen

Minder geteste mensen bij grotere afstand tot GGD-testlocatie

Het aandeel personen dat zich op corona laat testen bij de GGD daalt naarmate ze verder van een GGD-testlocatie wonen.

Artikelen
Cijfers

Rapportage Waarschuwingen 2021

In dit rapport worden de resultaten beschreven van het onderzoek naar het aantal waarschuwingen dat door gemeenten is gegeven in 2021 in het kader van de Fraudewet en de Participatiewet.

Cijfers

Pilot arbeidsmarktsituatie naar opleidingsachtergrond

Dashboard pilot actuele arbeidsmarktsituatie naar opleidingsachtergrond, 2019-2020

Overig

Helft van mensen met geestelijke gezondheidszorg werkt

Ongeveer de helft van de 18- tot 75-jarigen met geestelijke gezondheidszorg heeft werk, een derde heeft uitkering

Artikelen
Publicaties

Werkloosheid gestegen naar 7 procent

De voor seizoeninvloeden gecorrigeerde werkloosheid nam in november 2012 toe met 16 duizend en kwam uit op 552 duizend personen. Daarmee komt de werkloosheid op 7 procent van de beroepsbevolking.

Artikelen

Zelfstandigen; inkomen, vermogen, kenmerken, bedrijfstakken, 2007-2015

Inkomen en vermogen van zelfstandigen Type zelfstandigen, bedrijfstakken, kenmerken van zelfstandigen

Cijfers

Overheid; sociale uitkeringen

Sociale uitkeringen door de overheid wettelijke uitkering en sociale voorziening

Cijfers

Overheid; ontvangen belastingen en wettelijke premies

Inkomsten uit ontvangen belastingen en sociale premies soorten belastingen en sociale premies.

Cijfers

Saldo en schuld; overheidssectoren

Overheidssaldo en overheidsschuld als percentage van het BBP en in miljoen euro, naar subsectoren van de overheid.

Cijfers

Kerngegevens sectoren; nr, 1995-2017

Kerncijfers van institutionele sectoren De belangrijkste informatie over de institutionele sectoren en buitenland

Cijfers

Personen met bijstand; (her)instroom en uitstroom

Aantal personen dat (her)instroomt in en uitstroomt uit de bijstand Geslacht, leeftijd, migratieachtergrond

Cijfers