Zoekresultaten

1336 resultaten voor keyword:productie
1336 resultaten voor keyword:productie

Pagina 2 van 54

Artikelen
Artikelen
Artikelen
Artikelen
Artikelen
Artikelen

Gouden eieren

Al in 1907 was ons land netto-exporteur van eieren. Inmiddels is ons land de grootste eierexporteur van de wereld.

Artikelen
Artikelen
Artikelen

Realisaties overige industrie: hout- en bouwmaterialenindustrie

De omzet van de hout- en bouwmaterialenindustrie was in februari 2012 lager dan een jaar eerder. Ook lagen de afzet en productie per gemiddelde werkdag ver onder het niveau van dezelfde maand een...

Artikelen

Toegevoegde waarde bankwezen neemt toe

In het tweede kwartaal van 2012 is de toegevoegde waarde van het Nederlandse bankwezen met 11,1 procent gestegen ten opzichte van het tweede kwartaal van 2011. De toegevoegde waarde is het saldo van...

Artikelen

Het automatisch coderen van doodsoorzaken

Met ingang van het statistiekjaar 2013 gebruikt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) IRIS, een softwarepakket voor het coderen en/of selecteren van de onderliggende doodsoorzaak, bij de...

Artikelen

Goederenproductie gekrompen

De productie van goederen is in het eerste kwartaal van 2012 met 2,8 procent gekrompen. Veel goederenproducerende bedrijfstakken zagen hun productie dalen. De poductie van de bouw kromp in het eerste...

Artikelen

Detailhandel per SBI; arbeid en financiën, 2016

Deze publicatie bevat 2016 cijfers over de geboden werkgelegenheid, de kosten- en opbrengstenstructuur, bedrijfs- en financieel resultaat voor een groot aantal branches in de detailhandel.

Cijfers

Opnieuw meer productie industrie

De gemiddelde dagproductie van de Nederlandse industrie was in maart 4 procent hoger dan in maart 2016.

Artikelen

Kwart minder huisdiervoer geproduceerd

De productie van huisdiervoer is de afgelopen twee jaar met 27 procent afgenomen. De Nederlandse industrie produceerde vorig jaar 587 miljoen kilo voer, tegen 805 kilo in 2012.

Artikelen

Opnieuw produceert industrie meer

De dagproductie van de industrie was in april 2,4 procent hoger dan jaar eerder.

Artikelen

Economische betekenis van vervoer

Economisch belang van de transportsector in Nederland

Overig
Artikelen

Detailhandel per SBI; arbeid en financiën, 2017

Deze publicatie bevat 2017 cijfers over de geboden werkgelegenheid, de kosten- en opbrengstenstructuur, bedrijfs- en financieel resultaat voor een groot aantal branches in de detailhandel.

Cijfers

Aantal banen in december 2009 naar economische activiteit en grootteklasse van het bedrijf

Het Centrum voor Beleidsstatistiek heeft in opdracht van Raet een maatwerktabel samengesteld over het aantal banen in december 2009 naar economische activiteit en grootteklasse van het bedrijf. Voor...

Cijfers
Artikelen
Artikelen

Realisaties: basismetaal- en metaalproductenindustrie

In juli 2012 heeft de basismetaal- en metaalproductenindustrie minder omzet gerealiseerd dan in dezelfde maand een jaar eerder. Ook waren per gemiddelde werkdag het verkoop- en productievolume...

Artikelen