Zoekresultaten

318 resultaten voor keyword:jeugdzorg
318 resultaten voor keyword:jeugdzorg

Pagina 13 van 13

Jeugdbescherming en jeugdreclassering 1e kwartaal 2015

In deze rapportage, en die over Jeugdhulp 1e kwartaal 2015, presenteert CBS de eerste voorlopige cijfers over jeugdhulp, jeugdbescherming en jeugdreclassering na 1 januari 2015, de datum waarop de...

Artikelen

Jongeren met jeugdzorg, regio Haaglanden

Het CBS onderzocht wat is de situatie is van jongeren die jeugdzorg ontvingen in 2012 of 2015 in 10 gemeenten in de regio Haaglanden.

Cijfers

Armoedemonitor gemeente Wageningen

Gebruik van gemeentelijke armoederegelingen door diverse lage inkomensgroepen in de gemeente Wageningen, 2018.

Cijfers

Publiek-gefinancierde zorginstellingen; financiële kengetallen, 2007-2014

ziekenhuizen, geestelijke gezondheidszorg, gehandicaptenzorg, verpleeghuiszorg, verzorgingshuiszorg, thuiszorg, maatschappelijke opvang

Cijfers

Jeugdzorgjongeren na hun 18e verjaardag, 2018

tabel beschrijft hoe het de jongeren met jeugdzorg, die in 2018 achttien jaar zijn geworden, vervolgens vergaat in 2018 en 2019 op een aantal terreinen: vervolgzorg, werk, inkomen, schulden,...

Cijfers

Vooral banenverlies langdurige zorg

In de langdurige zorg gingen vorig jaar bijna 6 duizend voltijdbanen verloren en ruim duizend in de jeugdzorg. Dat is 2 procent van alle voltijdbanen in deze zorgsectoren. Dit meldt CBS.

Artikelen

Jeugdzorg, onderwijs, VSV en afstroom, gemeente Den Haag, 2019 en 2020

Onderwijsinschrijvingen, aanwas voortijdig schoolverlaters (VSV) en schoolniveau leerjaar 3 voortgezet onderwijs van jongeren van 0 t/m 22 jaar op 1 oktober 2019 en op 1 oktober 2020, naar wel of...

Cijfers

Ziekteverzuimpercentages welzijn, maatschappelijke dienstverlening, jeugdzorg en kinderopvang, 2012-2015 1e halfjaar.

Maatwerktabel over het ziekteverzuimpercentage in de branches welzijn en maatschappelijke dienstverlening, jeugdzorg en kinderopvang, 2012-2015 1e half jaar. Opdrachtgever: Fonds Collectieve Belangen...

Cijfers

AZW: Werknemersenquête Jeugdhulp (alternatieve indeling), 4e kwartaal 2020

Werknemersenquête (WNE) zorg en welzijn. Uitkomsten november/december meting 2020 voor de branche Jeugdhulp (alternatieve afbakening)

Cijfers

Onderzoek jeugdzorg Haaglanden fase 2

Onderzoek jeugdzorg Haaglanden fase 2. Op zoek naar een controlegroep voor jeugdzorggebruik met propensity score matching: een verkennend onderzoek.

Cijfers

AZW: Jeugdhulp (alternatieve indeling) 4e kwartaal 2021

Werknemersenquête (WNE) zorg en welzijn. Uitkomsten november/december meting 2021 voor de branche Jeugdhulp (alternatieve afbakening)

Artikelen

Publiek-gefinancierde zorginstellingen; financiën en pers., 2006-2014

geestelijke gezondheidszorg, verpleeghuiszorg, verzorgingshuiszorg, gehandicaptenzorg, maatschappelijke opvang, vrouwenopvang, daklozen

Cijfers

Uitsplitsing uithuisplaatsingen toeslagenaffaire

Op verzoek van het ministerie van Justitie en Veiligheid publiceert het CBS een uitsplitsing van de eerder gepubliceerde cijfers over uithuisplaatsingen tussen 2015 en 2020 van kinderen van...

Cijfers

Jeugdzorgjongeren na hun 18e verjaardag, 2019

De tabel beschrijft hoe het de jongeren met jeugdzorg, die in 2019 achttien jaar zijn geworden, vervolgens vergaat in 2019 en 2020 op een aantal terreinen: vervolgzorg, werk, inkomen, schulden,...

Cijfers

AZW: uitkomsten werkgeversenquête, 2e kwartaal 2021

Werkgeversenquête (WGE) zorg en welzijn. Uitkomsten meting mei/juni 2021.

Artikelen

Sociaal Domein in Eersel, 2018-2020

Visualisatie over het Sociaal Domein in de gemeente Eersel.

Cijfers

Kerncijfers over jeugdzorg, 2015-2020

Aantal jongeren met jeugdzorg en aantal trajecten met jeugdzorg in natura Verschillende vormen van jeugdzorg en gemeente

Cijfers

Wmo-cliënten; type maatwerkarrangement, regio, 2015-2020

Wmo-cliënten, maatwerkarrangementen (hulp in huish,hulpmiddelen,verblijf, ondersteuning); leeftijd, geslacht, migratie, inkomen, gemeente

Cijfers