Zoekresultaten

30 resultaten voor keyword:emigratie
30 resultaten voor keyword:emigratie

Pagina 2 van 2

Ook in mei minder immigratie

Net als in april was het aantal immigranten in mei bijna de helft lager dan in dezelfde maand vorig jaar. Per saldo kwamen er ruim 200 inwoners bij door buitenlandse migratie.

Artikelen

Immigratie gedaald na uitbreken coronapandemie

Het aantal immigranten is in de weken na de invoering van de coronamaatregelen meer dan gehalveerd en er werden nauwelijks nog Syrische vluchtelingen ingeschreven.

Artikelen

Tweede generatie emigreert vaker, maar komt ook vaak terug

Personen met een tweede generatie migratieachtergrond vertrekken vaker naar het buitenland dan personen met een Nederlandse achtergrond.

Artikelen

Meer Britten naar Nederland

Het aantal Britten dat vanuit het Verenigd Koninkrijk naar Nederland verhuist, is in 2019 opnieuw toegenomen. Het aantal Nederlanders dat naar het Verenigd Koninkrijk ging, daalde verder.

Artikelen

Buitenlandse migratie in Nederland 1795-2006: de invloed op de bevolkingssamenstelling

Bevolkingstrends, 4e kwartaal 2007. De migratie in de afgelopen twee eeuwen heeft een belangrijke invloed gehad op de samenstelling van de bevolking in Nederland. Rond 1800 was naar schatting...

Artikelen