Zoekresultaten

168 resultaten voor keyword:Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
168 resultaten voor keyword:Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Pagina 4 van 7

BUS-U: In- en uitstroom bijstand per kwartaal, 2020

Tabellenset over het aantal personen met bijstand, instroom in en uitstroom uit de bijstand op gemeenteniveau, per kwartaal van 2020.

Cijfers

Re-integratievoorzieningen, 3e kwartaal 2021

Cijfers over (personen met) re-integratievoorzieningen uit de Statistiek Re-integratie door Gemeenten (SRG).

Cijfers

SRG-L Personen met LKS P-wet, 31 maart 2021

Tabel in opdracht van SZW over personen met een loonkostensubsidie op grond van de Participatiewet ultimo maart 2021 per uitkeringspositie, uitgesplitst naar vrijlating inkomsten, type huishouden en...

Cijfers

Re-integratievoorzieningen uitkeringspositie, 2021-Q2

Tabellen in opdracht van SZW over re-integratie-/participatievoorzieningen en de ontvangers ervan in het tweede kwartaal van 2021.

Cijfers

SRG-J: Type voorziening naar voorkomen in DGR, 2020

Tabel in samenwerking met SZW over personen met een re-integratievoorziening en/of die voorkomen in het doelgroepregister, eind 2020.

Cijfers

Migrantenmonitor 2019

Migrantenmonitor, over migranten in Nederland die afkomstig zijn uit (kandidaat-)lidstaten van de Europese Unie (EU). Om hoeveel personen het gaat en of zij hier werken (en zo ja, in welke regio en...

Cijfers

Aantal zelfstandigen zonder personeel naar maatwerk bedrijfstakindeling

Op verzoek van de inspectie SZW is een maatwerktabel samengesteld op basis een maatwerk bedrijfstakindeling. De gegevens hebben betrekking op het aantal zelfstandigen zonder personeel.

Cijfers

SRG-K Tozo, SRG, Polis, cohort ultimo juni 2020 fase 2

Tabellen in opdracht van SZW over personen met een Tozo uitkering levensonderhoud ultimo juni 2020 naar of zij werken of bijstand of re-integratie/participatievoorziening ontvangen, situatie ultimo...

Cijfers

Tabellen Tozo definitief, 2020

Landelijke jaarcijfers (definitief) over het aantal personen met uitkeringen in het kader van de Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo), 2020

Cijfers

Bijstandsdebiteuren en -fraudestatistiek, kw2 2021

Deze tabellen bevatten informatie over bijstandsdebiteuren en -fraude.

Cijfers

Extra uitvraag Bijzondere Bijstand 2020

In dit rapport worden de uitkomsten beschreven van het onderzoek naar de uitgaven aan bijzondere bijstand door gemeenten in 2020.

Publicaties

Aantal banen per SBI per maand, januari 2020 – juli 2021

Aantal banen van werknemers per SBI per maand, januari 2020 – juli 2021

Cijfers

Tabellen bijstand, derde kwartaal 2021

Tabellen bevatten cijfers over (personen met) bijstandsuitkeringen

Cijfers

Extra uitvraag Tegenprestatie 2021

Onderzoek naar het aantal bijstandsgerechtigden dat een maatschappelijk nuttige activiteit als tegenprestatie heeft opgedragen gekregen en/of uitgevoerd in maart 2021.

Publicaties

SRG-K Tozo, SRG, Polis, cohort ultimo juni 2020 fase 1

Tabellen in opdracht van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) over personen met een Tozo uitkering levensonderhoud ultimo juni 2020 naar of zij werken of bijstand of...

Cijfers

Tabellen Tozo nader voorlopig, Q1 2021

Landelijke cijfers (nader voorlopig) over het aantal uitkeringen van personen met een uitkering in het kader van de Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo), Q1 2021

Cijfers

Tabellen Tozo definitief, oktober t/m december 2020

Landelijke cijfers (definitief) over het aantal uitkeringen van personen met een uitkering in het kader van de Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo), Q4 2020

Cijfers

Re-integratievoorzieningen uitkeringspositie, 2021-Q1

tabellen in opdracht van SZW over re-integratie-/participatievoorzieningen en de ontvangers ervan in het eerste kwartaal van 2021.

Cijfers

Tabellen re-integratievoorzieningen, 2e kwartaal 2021

Cijfers over (personen met) re-integratievoorzieningen uit de Statistiek Re-integratie door Gemeenten (SRG).

Cijfers

SRG-uitstroom Fase 2, 2020

Tabellen over startende banen in 2020 vanuit algemene bijstand of NUG-positie, met/zonder re-integratie.

Cijfers

Tabellen Tozo voorlopig juni 2021

Aantal uitkeringen in het kader van de Tozo.

Cijfers

Tabellen Tozo voorlopig mei 2021

Aantal uitkeringen in het kader van de Tozo.

Cijfers

Bijstandsdebiteuren en -fraudestatistiek, kw1 2021

Deze tabellen bevatten informatie over bijstandsdebiteuren en -fraude. Bekostigd door het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW).

Cijfers

AZW-breed: Werkgelegenheid leeftijd, branche, zorgkant.regio, 2010-2020

Werknemers in zorg en welzijn breed: leeftijdscategorie, branche, zorgkantoorplus-regio, 4e kwartaal, 2018-2019

Cijfers

Verdeelmodellen Inkomensdeel 2020 - voorlopig

Voorlopige tabellen met informatie over indicatoren voor het inkomensdeel van de Participatiewet ten behoeve van de verdeelmodellen

Cijfers