Zoekresultaten

166 resultaten voor keyword:Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
166 resultaten voor keyword:Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Pagina 3 van 7

Verdeelmodellen Inkomensdeel 2020 - voorlopig

Voorlopige tabellen met informatie over indicatoren voor het inkomensdeel van de Participatiewet ten behoeve van de verdeelmodellen

Cijfers

SRG-L - Personen met Loonkostensubsidie Participatiewet, maart 2022

Tabel in opdracht van SZW over personen met een loonkostensubsidie op grond van de Participatiewet ultimo maart 2022 per uitkeringspositie, uitgesplitst naar vrijlating inkomsten, type huishouden en...

Cijfers

BUS-U: In- en uitstroom bijstand, 1e en 2e kwartaal 2021

Tabellenset over het aantal personen met bijstand, instroom in en uitstroom uit de bijstand op gemeenteniveau, 1e en 2e kwartaal 2021.

Cijfers

Aantal banen per SBI per maand, januari 2020 – juli 2021

Aantal banen van werknemers per SBI per maand, januari 2020 – juli 2021

Cijfers

Tabellen Tozo voorlopig mei 2021

Aantal uitkeringen in het kader van de Tozo.

Cijfers

Bijzondere bijstand 2019

In dit rapport worden de uitkomsten beschreven van het onderzoek naar de uitgaven aan bijzondere bijstand in 2019 door gemeenten. Opdrachtgever: het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid...

Cijfers

Bijzondere bijstand individuele studietoeslag 2018-2020

Tabellen over uitgaven aan individuele studietoeslag als vorm van bijzondere bijstand in 2018, 2019 en 2020.

Cijfers

Tabellen Tozo voorlopig februari 2021

Aantal uitkeringen in het kader van de Tozo.

Cijfers

Tabellen Tozo voorlopig januari 2021

Voorlopige cijfers over het aantal uitkeringen in het kader van de Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo), januari 2021.

Cijfers

Tozo voorlopig november 2020

Voorlopige cijfers over het aantal uitkeringen in het kader van de Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo), november 2020.

Cijfers

Extra uitvraag Tegenprestatie 2021

Onderzoek naar het aantal bijstandsgerechtigden dat een maatschappelijk nuttige activiteit als tegenprestatie heeft opgedragen gekregen en/of uitgevoerd in maart 2021.

Publicaties

Tozo voorlopig oktober 2020

Aantal uitkeringen in het kader van de Tozo.

Cijfers

Bijstandsdebiteuren en -fraudestatistiek, kw4 2021

Deze tabellen bevatten informatie over bijstandsdebiteuren en -fraude.

Cijfers

Bijstandsdebiteuren en -fraudestatistiek, kw4 2021

Deze tabellen bevatten informatie over bijstandsdebiteuren en -fraude.

Cijfers

Bijstandsdebiteuren en -fraudestatistiek, kw1 2022

Deze tabellen bevatten informatie over bijstandsdebiteuren en -fraude.

Cijfers

Bijstandsdebiteuren en -fraudestatistiek, kw1 2022

Deze tabellen bevatten informatie over bijstandsdebiteuren en -fraude.

Cijfers

Bijstandsdebiteuren en -fraudestatistiek, kw4 2022

Deze tabellen bevatten informatie over bijstandsdebiteuren en -fraude.

Cijfers

Bijstandsdebiteuren en -fraudestatistiek, kw2 2021

Deze tabellen bevatten informatie over bijstandsdebiteuren en -fraude.

Cijfers

Bedrijven, bedrijfsgrootte obv werknemers, 2013-2019

Het betreft het aantal bedrijven per 1 december van elk verslagjaar. De bedrijfsgrootte is bepaald op basis van het gemiddeld aantal werknemers in het verslagjaar.

Cijfers

Incassoratio vorderingen algemene bijstand

Incassoratio terug- en boetevorderingen uit de algemene bijstand voor de instroomcohorten 2013 tot en met 2019.

Cijfers

Tabellen Tozo nader voorlopig maart 2020

Aantal uitkeringen in het kader van de Tozo.

Cijfers

Extra uitvraag Tegenprestatie 2022

Onderzoek naar het aantal bijstandsgerechtigden dat een maatschappelijk nuttige activiteit als tegenprestatie heeft opgedragen gekregen en/of uitgevoerd in maart 2022.

Publicaties

BUS-E Extra uitvraag Tegenprestatie 2020

Onderzoek naar het aantal bijstandsgerechtigden dat een maatschappelijk nuttige activiteit als tegenprestatie heeft opgedragen gekregen en/of uitgevoerd in maart 2020.

Cijfers

Tozo nader voorlopig, juni 2020

Landelijke cijfers (nader voorlopig) over het aantal uitkeringen van personen met een uitkering in het kader van de Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo), juni 2020

Cijfers

Bijzondere bijstand individuele studietoeslag, 2021

Tabellen over uitgaven aan individuele studietoeslag als vorm van bijzondere bijstand in 2021.

Cijfers