Zoekresultaten

277 resultaten voor inbraak
277 resultaten voor inbraak

Pagina 11 van 12

Geregistreerde criminaliteit; gemeentegrootte en soort misdrijf, 1994-2007

Gereg. misdr. en opgeh. misdr. (totaal en per 100.000 inw. 12 - 79 jaar) en verdachten naar gemeentegrootte en type misdrijf volgens wetboek.

Cijfers

ICT-gebruik bij kleine bedrijven; bedrijfsgrootte, 2017

ICT-personeel kleine bedrijven, e-commerce, cloud-diensten, big data, Grootteklasse werkzame personen,

Cijfers

ICT-gebruik bij kleine bedrijven; bedrijfstak en bedrijfsgrootte, 2017

ICT-personeel, sociale media, e-commerce, cloud-diensten, big data Bedrijfstak, grootteklasse werkzame personen

Cijfers

Jaarrapport 2018 Landelijke Jeugdmonitor

Dit jaarrapport 2018 van de Landelijke Jeugdmonitor geeft een inkijk in de staat van de jeugd in Nederland.

Publicaties

ICT-gebruik bij bedrijven; bedrijfsgrootte, 2017

ICT-personeel, sociale media, e-commerce, cloud-diensten, big data Grootteklasse werkzame personen

Cijfers

Geregistreerde criminaliteit; soort misdrijf, 1999-2007

Geregistreerde misdrijven(totaal en per 100.000 inwoners 12 - 79 jaar) naar type misdrijf volgens wetboek.

Cijfers

Verdachtenpercentages en verdeling misdrijven; herk. en woongem.; 1999-2006

Verdachtenpercentages en verdeling van gepleegde misdrijven. Geslacht, leeftijd, herkomst, generatie, aard misdrijf, woongemeente.

Cijfers

ICT-gebruik bij bedrijven; bedrijfstak en bedrijfsgrootte, 2017

ICT-personeel, sociale media, e-commerce, cloud-diensten, big data Bedrijfstak (SBI), grootteklasse werkzame personen

Cijfers

Onveiligheidsgevoelens naar achtergrondkenmerken, 1997-2004

Onveiligheidsgevoelens i.v.m. criminaliteit. Bang alleen thuis, angst bij opendoen, onveilige plekken in buurt etc.

Cijfers

ICT-gebruik bij bedrijven; bedrijfstak, 2017

ICT-personeel, sociale media, e-commerce, cloud-diensten, big data Bedrijfstak (SBI 2008)

Cijfers

Geregistreerde misdrijven; wijken en buurten 2016

Geregistreerde vermogensmisdrijven, vernielingen en misdrijven tegen openbare orde en gezag en geweldsmisdrijven per wijk en buurt

Cijfers

Geregistreerde misdrijven; wijken en buurten 2017

Geregistreerde vermogensmisdrijven, vernielingen en misdrijven tegen openbare orde en gezag en geweldsmisdrijven per wijk en buurt

Cijfers

Misdrijven; afdoening door het Openbaar Ministerie,grote gemeenten,'94-'10

Strafzaken afgedaan door OM naar 25 grote gemeenten, stedelijkheid. Soort misdrijf en wijze van afdoening.

Cijfers

Misdrijven; berechting in eerste aanleg naar grote gemeenten, '94-'10

Afdoening door de rechter in eerste aanleg naar stedelijkheid, gemeentegrootte, regio van grotestedenbeleid, delict en eindbeslissing.

Cijfers

Misdrijven; berechting in eerste aanleg, 1994-2010

Afdoeningen naar soort rechter, eindbeslissing, vonnis, rechtsmiddel, soort misdrijf, soort verdachte en leeftijd verdachte.

Cijfers

Misdrijven; ingeschreven strafzaken naar grote gemeenten, 1994-2010

Ingeschreven strafzaken naar 25 grote gemeenten en stedelijkheid. Soort misdrijf, soort verdachte en leeftijd verdachte.

Cijfers

Nieuwsbrief voor gemeenten, mei 2021

De nieuwsbrief voor gemeenten van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Hierin vindt u een overzicht van de nieuwste cijfers en publicaties op lokaal niveau en overige ontwikkelingen op het...

Overig

Misdrijven; vervolging en berechting, 1994-2010

Ingeschreven rechtbankstrafzaken, afdoening door OM en rechter 1e aanleg naar soort misdrijf, soort verdachte en leeftijd van de verdachte.

Cijfers

ICT-gebruik bij bedrijven; bedrijfsgrootte, 2015

ICT-personeel, sociale media, e-commerce, cloud-diensten Grootteklasse werkzame personen

Cijfers

Misdrijven; opgelegde straffen en maatregelen, 1994-2010

Sancties opgelegd door de rechter naar kenmerken van deze sancties, soort delict, soort verdachte en leeftijd verdachte.

Cijfers

Misdrijven; afdoening door het Openbaar Ministerie, 1994-2010

Rechtbankstrafzaken afgedaan door OM naar wijze van afdoening. Soort misdrijf, soort verdachte en leeftijd verdachte.

Cijfers

Misdrijven; vervolging en berechting naar regio, 2001-2016

Ingeschreven strafzaken, beslissingen OM, afdoeningen rechter Soort misdrijf en regio

Cijfers

Sociale Monitor; 1990-2011

Sociale Monitor voor een vijftiental aspecten van het dagelijks leven demografie, wonen, criminaliteit, onderwijs, arbeid, mobiliteit,

Cijfers

ICT-gebruik bij bedrijven; bedrijfstak en bedrijfsgrootte, 2015

ICT-personeel, sociale media, e-commerce, cloud-diensten Bedrijfstak (SBI), grootteklasse werkzame personen

Cijfers

ICT, Kennis en Economie 2018

Kenniseconomie: hoe gebruiken bedrijven en particulieren ICT?

Publicaties