Zoekresultaten

69 resultaten voor groenteteelt
69 resultaten voor groenteteelt

Pagina 1 van 3

Groenteteelt; oogst en teeltoppervlakte per groentesoort

Geoogste hoeveelheden groenten met bijbehorende teeltoppervlakten. Per groentesoort.

Cijfers

Volkstuin

Terrein voor niet-commerciële sier- en groenteteelt.

Overig

Biologische bestrijding op 95 procent areaal glastuinbouwgewassen

In 2020 zijn plagen in 9 glastuinbouwgewassen op 95 procent van het areaal op biologische wijze bestreden, door bijvoorbeeld sluipwespen of roofmijten. Voor elk van de onderzochte gewassen geldt dat...

Artikelen

Minder bestrijdingsmiddelen in groenteteelt

Tussen 2000 en 2008 is het gebruik van chemische bestrijdingsmiddelen in de groenteteelt, in de open grond en onder glas, sterk gedaald.

Artikelen

Nieuwsbrief Leefomgeving kwartaal I 2021

Overzicht van de StatLine-tabellen, grafieken, artikelen en overige publicaties over wonen, milieu, energie, landbouw, natuur en ruimte die zijn gepubliceerd in het eerste kwartaal van 2021.

Overig

Daling export tuinbouwproducten in april 2020

De tuinbouwexport was in april 2020 11 procent lager dan in april 2019. De daling was met 35 procent het hoogst voor de export van sierbloemen.

Artikelen

Nieuwsbrief Leefomgeving kwartaal I 2022

Nieuwsbrief Leefomgeving kwartaal 4-2021

Overig

Minder biologische bestrijding in glasgroenteteelt

In 2016 werd in 7 op de 10 glasgroentekassen biologische bestrijding toe gepast, in 2000 nog in vrijwel alle kassen.

Artikelen

Meer groenten op de Nederlandse akkers

De teelt van groenten in de open grond neemt steeds meer land- en tuinbouwgrond in beslag.

Artikelen

Minder areaal maar meer export pompoenen

Een kwart van de 754 hectare aan Nederlandse landbouwgrond met pompoenen lag in 2018 in Flevoland. In vrijwel alle provincies nam het areaal pompoenen af. De handel in pompoenen lag in de eerste vijf...

Artikelen

Vooral tomaten in de kas

De trostomaat is de meest geteelde groente in de Nederlandse glastuinbouw

Artikelen

Schaalvergroting groententeelt in glastuinbouw

Het aantal telers van glasgroenten is tussen 1980 en 2017 met 85 procent afgenomen.

Artikelen

Meer asperges geoogst

De geoogste oppervlakte asperges is in 2017 vergeleken met een jaar eerder met 11 procent toegenomen naar 3322 hectare

Artikelen

Nederlandse landbouwproductie 1950-2015

In de periode 1950-2015 is de productiewaarde van de Nederlandse landbouw meer dan vertienvoudigd.

Artikelen

Meer zomergroenten op minder grond

In 2015 is 2 200 miljoen kg zomergroenten geproduceerd (29 procent meer dan in 2000) op een 13 procent kleiner areaal.

Artikelen

Biologische plantaardige en dierlijke productie; nationaal

oogstcijfers biologische gewassen, productie biologisch vlees en zuivel biologische gewassen, - vleesproductie, - zuivelproducten, - mosselen

Cijfers

Landbouw; gewassen, dieren en grondgebruik, bedrijfstak (SBI 2008)

Landbouwtelling; oppervlakte gewassen, aantal dieren en bijbehorend aantal bedrijven naar SBI 2008

Cijfers

Gebruik gewasbeschermingsmiddelen landbouw; gewas en toepassing, 2012-2016

Oppervlakten met gewasbescherming, Gebruik middelen, Jaardosering gewas, teeltsector, toepassing

Cijfers

Gebruik gewasbeschermingsmiddel landbouw;werkzame stof,toepassing,2012-2016

Oppervlakte met gewasbescherming, Gebruik middelen, Jaardosering per ha werkzame stoffen, toepassingsgroepen, gewassen

Cijfers

Gewasbeschermingsmiddelen in de landbouw; werkzame stof, gewas, toepassing

Oppervlakte met gewasbescherming, gebruik middelen, jaardosering per ha werkzame stoffen, middelengroepen, gewassen

Cijfers

Nabijheid voorzieningen; afstand locatie, regionale cijfers

Aantal en afstand tot voorzieningen: zorg, detailhandel, horeca, scholen, vrije tijd en cultuur per gemeente en regionale indeling

Cijfers

Bedrijven; bedrijfstak

Bedrijven naar de meest gedetailleerde branches/bedrijfstakken (SBI 2008) en naar bedrijfsgrootte en rechtsvorm

Cijfers

Nabijheid voorzieningen; afstand locatie, wijk- en buurtcijfers 2019

Aantal en afstand tot voorzieningen zoals restaurants, treinstations, Bibliotheken en kinderopvang naar gemeenten, wijken en buurten

Cijfers

Nabijheid voorzieningen; afstand locatie, wijk- en buurtcijfers 2017

Aantal en afstand tot voorzieningen zoals restaurants, treinstations, bibliotheken en kinderopvang naar gemeenten, wijken en buurten

Cijfers