Zoekresultaten

1867 resultaten voor duitsland
1867 resultaten voor duitsland

Pagina 75 van 75

Internationale handel; in- en uitvoer naar SITC (1 digit) en land 2008-2017

In-, uitvoer en handelsbalans naar SITC (1 digit) en landen.

Cijfers

65-plusser gezonder maar zwaarder dan 20 jaar geleden

Ouderen worden gezonder maar zwaarder

Artikelen

Hernieuwbare energie in Nederland 2018

Het aandeel hernieuwbare energie in het totale energieverbruik is gestegen van 6,6 procent in 2017 naar 7,4 procent in 2018. Op Europees niveau is afgesproken dat in Nederland het aandeel...

Publicaties

Korte vakanties buitenland;duur, uitgaven naar vakantiekenmerken, 2002-2016

Korte vakanties buitenland. Duur en uitgaven naar vakantiekenmerken.

Cijfers

Lange vakanties buitenland;duur, uitgaven naar vakantiekenmerken, 2002-2016

Lange vakanties buitenland. Duur, uitgaven naar vakantiekenmerken.

Cijfers

Samenstelling inkomen; particuliere huishoudens, kenmerken, 2001-2014

Samenstelling van het inkomen van huishoudens naar inkomensbestanddelen kenmerken van huishoudens

Cijfers

Lange vakanties in het buitenland naar achtergrondkenmerken, 2000-2016

Lange vakanties buitenland. Naar achtergrondkenmerken.

Cijfers

Banen van werknemers; zeggenschap, internationale goederenhandel 2008-2015

Werknemersbanen Land van uiteindelijke zeggenschap (UCI), Internationale goederenhandel

Cijfers

De arbeidsmarkt in cijfers, 2018

Ontwikkelingen op de arbeidsmarkt in 2018

Publicaties

Regionale verschillen in sterfte verklaard

Het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) en het CBS hebben in 2011 voor de vierde keer de Regionale bevolkings- en huishoudensprognose met het model PEARL uitgebracht. In deze prognose spelen...

Artikelen

Buitenlands zeggenschap over bedrijven in Nederland; SBI '93, 2006-2008

Aantal bedrijven, werkgelegenheid,bedrijfsopbrengsten, bedrijfslasten jaar, economische activiteit (SBI'93), land van uiteindelijke zeggenschap

Cijfers

Welvaart in Nederland 2019

Tweejaarlijkse publicatie over het inkomen, het vermogen en de bestedingen van huishoudens en personen in Nederland.

Publicaties

Innovatie bij bedrijven; 1998-2000

Innovatie - uitgaven, effecten innovatie, doel innovatie, knelpunten, subsidies. Naar SBI-indeling en bedrijfstakken.

Cijfers

Jaarrapport 2018 Landelijke Jeugdmonitor

Dit jaarrapport 2018 van de Landelijke Jeugdmonitor geeft een inkijk in de staat van de jeugd in Nederland.

Publicaties

Trends in Nederland 2018

Cijfers, uitkomsten en trends uit diverse CBS-statistieken over maatschappij, economie en arbeid en inkomen.

Publicaties

Internationale handel; in- en uitvoer naar goederengroepen

Invoer en uitvoer naar waarde (X 1000 euro) en hoeveelheid; van goederen- en landen(groepen).

Cijfers

Handel naar goederensoorten en landen (excl. bijschattingen)

In - en uitvoer van goederensoorten. Deze gegevens zijn rechtstreeks waargenomen en zijn niet opgehoogd voor non-respons.

Cijfers