Zoekresultaten

291 resultaten voor bestelauto's
291 resultaten voor bestelauto's

Pagina 2 van 12

Gemiddeld jaarkilometrage vrachtvoertuigen, 2019

Deze tabellenset toont het gemiddeld jaarkilometrage van bestelauto’s, vrachtauto’s en trekkers voor oplegger in 2019, uitgesplitst naar leeftijds- en gewichtsklasse van het voertuig.

Cijfers

Bedrijfsbestelauto's; km's, bedrijfstakken (SBI 2008), bedrijfsgrootte

Bestelwagens van bedrijven, gereden kilometers, verkeersprestaties, bedrijfstak/branche (SBI 2008), bedrijfsgrootte, leeftijd bestelauto

Cijfers

Vrachtauto's en trekkers; bedrijfstakken (SBI 2008), kenmerken voertuigen

Kilometers bestelauto's naar brandstof, leeftijd voertuig, gewicht bedrijfsklaar

Cijfers

Bestelauto’s steeds ouder

Bedrijfsbestelauto’s waren begin 2017 gemiddeld 8 jaar oud, bijna 2 jaar ouder dan in 2010

Artikelen

Kilometers bestelauto’s naar gewichtsklasse

Het aantal gereden kilometers door Nederlandse bestelauto’s naar gewichtsklasse, 2015-2016.

Cijfers

Bestelauto's naar eigendom

Bestelauto’s naar type eigenaar op 1 januari

Cijfers

Nieuwste bestelauto's maken meeste kilometers

In 2009 hebben bestelauto’s met een Nederlands kenteken in totaal 17,5 miljard kilometer gereden. Bijna 88 procent van deze kilometers werd gereden door bestelauto’s die op naam staan van een...

Artikelen

Bestelauto’s naar branche bedrijfsgrootte en rechtsvorm

Beschrijving maatwerktabel bestelauto’s naar branche, bedrijfsgrootte en rechtsvorm

Cijfers

Bestelauto's, vrachtwagens en bussen

Tijdreeks Bestelauto's, vrachtwagens en bussen

Overig

Waddeneilanden grootste aandeel bestelauto’s

Er zijn relatief veel bestelauto's op de Waddeneilanden, vooral op Vlieland

Artikelen

Verkeersprestaties bestelauto's, 1990-2008

De verkeersprestaties van Nederlandse bestelauto's in binnen- en buitenland en die van buitenlandse bestelauto's op Nederlands grondgebied, naar leeftijd voertuig en brandstof. De cijfers voor 2006,...

Cijfers
Cijfers

Bedrijfsbestelauto's; kenmerken bestelauto, (SBI 2008), 2009-2016

Aantal bestelwagens van bedrijven naar bedrijfstakken/branches (SBI 2008) brandstof, leeftijd, laadvermogen, gewicht volle wagen, breedte voertuig

Cijfers

Nieuwste bestelauto's in stedelijk gebied

In 2009 stond 84 procent van de 971 duizend geregistreerde bestelauto’s in Nederland op naam van een onderneming.

Artikelen

Kilometers elektrische bussen en bestelauto's, 2018

Kilometers van elektrische bussen en bestelauto's in 2018, totaal kilometrage in Nederland en gemiddeld jaarkilometrage

Cijfers

Hoeveel rijden Nederlandse motorvoertuigen?

Afgelegde kilometers door personenauto's, vrachtauto's, bussen en bestelauto's

Overig

Meer personenauto's, bestelauto's en motorfietsen verkocht

In 2007 zijn er bijna 618 duizend nieuwe motorvoertuigen verkocht. Dat is 6 procent meer dan een jaar eerder.

Artikelen

Verkeersprestaties motorvoertuigen; kilometers, voertuigsoort, grondgebied

Voertuigkilometers Nederlandse en buitenlandse voertuigen, personenauto's bestelauto's, vrachtauto's, trekkers, speciale voertuigen, bussen

Cijfers

Vijfde jaar op rij met toename bestelauto’s

Het aantal bestelauto’s is voor het vijfde jaar op rij gestegen. Begin 2020 telde Nederland bijna 940 duizend bestelauto’s, het hoogste aantal ooit. Er waren 2,7 procent bestelauto’s meer dan een...

Artikelen

Bestelauto’s vervoerden 64 miljoen ton in 2016

Nederlandse bestelauto’s vervoerden in 2016 ruim 64 miljoen ton goederen.

Artikelen

Brandstofverbruik en CO2-emissies van bestelauto's, 2013*

Brandstofverbruik en CO2-emissies van bestelauto's uitgespitst naar brandstof en leeftijd voertuig. De cijfers zijn berekend in opdracht van de EmissieRegistratie en in samenwerking met TNO.

Cijfers

Motorvoertuigenpark actief; inwoners, type, regio, 1 januari

Actief motorvoertuigenpark per 1000 inwoners op 1 januari Vervoermiddelen (type), regio

Cijfers